Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.05 21:27 - Пръстенът на Курбат, част 2
Автор: dobrodan Категория: История   
Прочетен: 3523 Коментари: 34 Гласове:
7

Последна промяна: 10.05 23:35

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
                                  Надписите върху пръстените.

      Рис. 12. Пръстенът на Кубрат, краля на Българите

          Проверяваме името и титлата на Кубрат на пръстена. (снимка)
image
       
      Надписът се чете отгоре надолу (както върху хорезъмските предислямски монети с аналогични букви) и от дясно наляво.

Буквите от надписа са разположени и се четат по следния начин:

Надписът-монограм, според правилата на ранните тюркски графики, в които гласните не винаги се изписват, а когато е необходимо да се подчертае липсата на гласна между съгласните, буквите (съгласните) се изписват слято (в случая br).

                  Надписът се чете така - Kbrt kingg (Кбрт кин г г)

тоест Kubrat king /крал Кубрат (името на собственика на пръстена е показано с удебелен шрифт в транскрипцията по-горе). Последната буква на втората дума, или окончанието g в древнотюркски език показва винителен падеж на съществително име, т. е. е афикс на принадлежност; следователно надписът означава, че пръстенът е "на краля Кубрат"1.

                             Пръстенът на Органа

 

Буквите на следния пръстен са разположени точно по същия начин, както на пръстена на краля Кубрат:
     image

     Буквите на надписа се състоят от гласни и съгласни букви и са подредени по същия начин, отгоре надолу и от дясно на ляво. В транскрипция на латиница изглеждат по следния начин:

 

     Надписът се чете като Arganda kang (Арганда канг), в него последната буква на втората дума, както върху пръстена на Кубрат, е афикс за принадлежност. Втората дума в древнотюркски език означава "баща". Например в надписа на Кюл Тегин от началото на VIII-ми век тази древнoтюркска дума се използва в израза kangym Kagan, т.е. баща ми e Каган. Така надписът се превежда като Aрганда баща и с афикса за принадлежност надписът означава, че пръстенът е "на бащата Арганда". В първата дума буквите RG и ND са гравирани слято, подчертавайки липсата на гласни между съгласните. От византийските източници знаем, че Органа (вероятно надписът върху пръстена от съкровище се отнася до него) е вуйчо на Кубрат и е българският владетел преди началото на царуването на Кубрат. Въпреки това на пръв поглед е абсолютно озадачаващо отсъствието в надписа на титлата на Органа, ако това наистина е неговият пръстен.

 

     Ситуацията с името може да е по-сложна: в тюркски език ьоrgi е издигнат, а ьоrgьn/ьоrgin е трон; името Органа може да бъде гръцко предаване на титлата-име Ьоrgюn, подобна на "седящият на трона". Обикновено титлата Гостун по подразбиране се тълкува като славянското предаване на Кустодиан (Custodian), известна още от българската/чувашката форма "kushtan" = попечител, морфологично думата Gostun е съществителна форма от тюркския глагол gьоster- = „да покажа“, с тюркския съществително-образуващ афикс -tun, със семантика „домакин, собственик, попечител“ (тюркската и английска guest идват от едно и също стъбло с тюркския пасивен афикс: shown to/показано на). По този начин Gostun = попечител > регент и Organa = "седящият на трона" > регент може да бъде синоним на титла, а Арганда може да бъде или българска форма за Ьоrgюn с подходящ афикс (като -ty/dy, показващ притежание), или по същество лично име на регента.

     Както виждаме от надписите, направени с хунската азбука, българите от Северното Черноморие са били тясно свързани с писмената култура на Причерноморието и Приуралието от IV-VII век, която от своя страна е свързана с ефталитите и ранните форми на индуизма и будизма. Трактовката на името "Арганда" прибавя специален смисъл в тази връзка. "Арпант" (тюркският вариант на "аргант") на санскрит означава "светец", "този, който е достигнал последна стъпка по пътя към нирвана4. Отсъствието на титлата на Органа вероятно показва, че златният пръстен, както и спомената по-горе златна монета от хазарското погребение, се явяват знаци на последната почит към починалата кралска особа. За това говорят и някои знаци, гравирани както и буквите от надписа върху ахатовия артефакт от хуно-сарматското погребение "наобратно".
     
                         Пръстенът на кралицата

     Надписът на третия пръстен изглежда потвърждава изказаната хипотеза. Буквите на надписа върху третия пръстен, както в разгледаните надписи по пръстените, са разположени в съответствие с правилата на хунската графика.
            Буквите на надписа са транскрибирани на латински, както е показано.

                                   Рисунка 14. Пръстенът на кралицата
     image
     Надписът на пръстена се чете като Arhndch gkg, тоест Arhandach ьоgюkg. Формата на първата дума е женски род от Архант, или "светица", "тази, която е достигнала последната стъпка по пътя към нирвана, спокойствието." Коренова основа на втората дума е ьоg = майка, а ьоgюk означава "майчица“1. Суфиксът k, за разлика от подобния му и разположен до него ng, в надписите на другите два пръстена има характерната за този знак удължена "опашчица" (виж таблица 2). Последната буквата g, както и в надписите на предишните пръстени, е афикс за принадлежност. По този начин надписът на третия пръстен може да се преведе като пръстен "на майчицата Arhandach".

                      Оформление и графични особености на надписите.

                 В хронологично отношение, ако съдим по някои особености и известна грубоватост на надписа, най-ранен се явява пръстенът на Арганда/Органа. В него, за разлика от надписите на другите пръстени, името е изписано с всички гласни, които не просто се подразбират, а са предадени графично, макар повтарящите се знаци да се предават чрез варианти на една и съща буква. Първи знак в хуно-кипчакските надписи, базирани на хорезъмската азбука, независимо от мястото се среща (показан е най-често в малко по-плоската долна лява част) само в значението на буквата а. В изписването на втория и третия знак освен свързаното им отгравиране, за да се подчертае липсата на гласни между тях, не се наблюдават някакви отклонения (таблица 2). Четвъртият знак в надписите по съдовете от Поволжието се чете като а или като по-мекото ае. Петият и шести също освен съвместното им гравиране, защото няма гласна между тях, не предизвикат някакви съмнения при четенето и най-накрая, седмият знак (последната буква) се среща в значенията като a, γ или y. Сравнявайки с името "Органа", предадено във византийските източници, може да се предположи, че името на българския владетел, управлявал преди Кубрат, е звучало като "Арганда". Предаването чрез различни вариации на изписване на практически близки една до друга един до друг или еднакво звучащи букви в дадения случай, както и някои други особености на надписите, по-точно "огледалното" изписване на някои букви, т. е. евфемизмът, подчертават техния ритуален характер и вероятно свидетелстват за погребалното предназначение на пръстените. Подобен надпис с „огледален“ характер може да бъде видян върху ахатовия обект от т. нар. "Сарматско" погребение.
     Съдейки по разположеното в средната част на пръстена пресичане на линии, на което изследователите придават голямо значение, това, строго погледнато, не е кръст от византийски тип, а централна част на пресичащите се линии на много важния за ранните индуизъм и будизъм символ на свастиката. По върховете на кръстовидно пресичащите се линии всички начални или крайни букви на думите с изключение на буквата, обозначаваща главното А в изписването на името, понякога в нарушение на правописните норми са изгравирани отляво, т. е. образуват символа на свастиката. Например, буквата q в думата qang в горната част на прелеза е гравирана обърната наляво, тоест огледално (таблица 2). Последната буква на същата дума, сочеща афикса за принадлежност също е "прикрепена" към ствола на кръста отляво . Последните три знака в името Арганда са гравирани изцяло от лявата страна на хоризонталния край на кръста. В изписването на името на кралицата се спазва същият принцип. На Кубратовия пръстен има лявостранно подреждане на знаците само по краищата на перпендикулярното стълбче на кръста.

 

     В древнотюркската сутра "Златен блясък" за важността на значението на този символ за вярващите е посочено, че suvastik е akat ot teg, т. е. свастиката е равноценна на свещения огън. Между другото, в погребението на жената от Именково, разкопано от Е. П. Казаков, както вече беше посочено, на гърдите й е намериха голям талисман с формата на свастика, а в някои именковски погребения археолозите наблюдаваха следи от ритуален огън над погребаните. В съкровището на Кубрат има интересна дървена чаша, обкована със златни пластинки (естествено, дървесината се е разпаднала), с основен декоративен мотив на стилизиран свещен огън във вида на горящ храст над някаква специална опора (погребална урна [?]). Между другото, съкровищницата е намерена сред обгоряла дървесина и пепел.

     И трите пръстена имат еднакво оформяне на долната част на надписа, която напомня на "фундамент", основата за кръст върху византийските златни монети от съкровището. В крайните долни части на надписите по пръстените, състоящи се от два съвместно отгравирани букви (заради липсата на гласни между тях), се съдържа, впрочем, важна информация със значението "принадлежащ на". Напомнящата на главната буква А, т. е. без двете горни "рогчета" (племена [?]), но със същия насочен надолу ъгъл през средата долна част на тази "основа" се намира в по-изящна форма като Булгарската тамга на монетите от Х-ти век, сечени в град Булгар, и на други предмети от района на Средното Поволжие (например на дъната на керамичните съдове, и, между другото, на дъно на меден самовар от Белямен, напомнящ по външен вид на обикновено глинено гърне с коминче) до края на XIV век. В името на справедливостта следва да споменем, че на подноса "Патерна" от съкровището на Кубрат, който не е включен в горепосочения атлас, се забелязва гравирана българска тамга във формата на главна буква А с напречен ъгъл, насочен надолу. (Това е вероятен вариант на буквата, позната ни като „малка носовка“, бел. моя). На противоположната страна на дъното на подноса има друга тамга.

     Следващият, трети пръстен с името на кралицата има по-изящен надпис, но вероятно заради дължината на името и ограниченото място, в него въобще няма гласни букви. Въпреки това, както е известно от археологически проучвания, жените винаги са били пазители не само на племенните, но и на религиозните традиции. В името на кралицата вниманието ни се привлича от третия знак, написан правилно според санскрита, за разлика от името на Арганда, със съответната буква h. Вероятно са съществували някакви трактати или книги с религиозни формули, които често са споменавани в надписите върху споменатите чаши. Поради недостига на пространство за дългото име, което да се побере върху малката повърхност на пръстена, майсторът-гравьор е писал не само без гласни, но също и донякъде своеобразно. Например, буквата d, както и буквата l върху ахатовия талисман, е гравирана не перпендикулярно, а хоризонтално. Последният знак в името, т. е. буквата ch, е гравирана огледално, но поради особеността на знака разчитането му не е трудно (Таблица 2). Само на мен ли тези имена ми приличат на гръцката „архонт“; бел. моя)...

     Третият, видимо по-късен във времето пръстен с името на Кубрат е по-малък по размер, а надписът му, с изключение на буквите и кръстосаните черти, няма ритуални елементи или термини за роднински взаимоотношения. Това ни говори, че Кубрат е носил този приживе и не се е придържал към старите религиозни традиции. В надписа има само титла. Титла като тази на Кубрат е обичайно за хорезъмските монети от предислямския период от IV-ти до началото на VIII век, където в титлата king  първият писмо е написано с ларингално к, докато на пръстена първата буква от титлата е гравирана с обикновено к, като в изписването на името на цар Закасак върху съдина № 58 от Прикамието (виж чаша 58), които сближават този правопис с хазарските (близки до мишарския диалект на татарския език) особености на западно-хунския език.

     Липсата на древни ритуални елементи се проследява не само в надписа върху пръстена на Кубрат, но и в отсъствието на надписи върху чашите от чисто злато в съкровищата му. Този факт е любопитен поради това, че когато авторът на тези редове отпътува до Ермитажа, за да прочете надписа върху позлатения бронзов съд от Прикамието, то завеждащият отдела се опитваше да докаже, че надписът може да означава само теглото на съда. Същият учен, един от авторите от гореспоменатата книга, посветена на кубратовите съкровища, при изследването на произхода и формите на съдовете не отронва нито дума, че на нито един от тях няма надпис, посочващ на теглото им, въпреки че тези съдове не са изработени от позлатен бронз както чашите или съдовете с надписи, а от чисто злато.

     Всичко това показва, че вероятно Кубрат, както съобщават византийските автори, действително още от младежките си години е бил свързан с Византийския двор. След създадаването на кратко просъществувалата Велика България Кубрат се е опитал да внедри християнството, но в средата на подчинените му българи и основната маса от номадски племена опитът му е претърпял неуспех, а след смъртта му (ок. 660 г.) недоволните от политиката му номадски племена, както обикновено става в подобни случаи, преминали на страната на хазарите и държавата, която създал, престанала да съществува. Част от българите (евентуално тази, която приела отчасти християнството), заминала на Дунав (ок. 672 г.), друга част се върнала в земята на предците в Средното Поволжие (според някои данни, съгласилата се с изискването на Хазарския каган (Барджил, 747 г.) да приеме исляма) (след 747 г.?), а тези, които останали в Приазовските земи в Кара Булгар ("Черна Булгария") по-късно били изселени към Северен Кавказ (балкари, карачаи). Между другото Карачаи може да означава не черни хора или черни българи, а отнасящи се към Черно море, т. е. черноморски българи, които се преселили по-близо към кавказките балкари.

(Kara Chay = Black River, akin to Kara Tau = Monte Negro => Montenegrians, and Buri-Chay = Borisphen (Dniepr)). (Или Кара Чай = Черната река; по аналогия с Кара Тау = Черната планина => черногорци, а Бури-чай = Бористен, днес Днепър).

     Когато тази работа беше практически завършена, в ръцете ми случайно попадна книгата на Ева Карам с илюстрации на няколко уникални находки: пръстени и висулка с надписи на хуно-кипчакска азбука.

     Уникалността на тези надписи се подчертава това, че някои от тях се повтарят, при това върху различни предмети. Това видимо означава, че те са собственост на едно и също лице. За идентичността на надписите върху пръстените с имената на собствениците им, което вече видяхме от надписите върху пръстените от съкровището на владетеля на българите Кубрат. Съществуват обаче трудности при определянето на знаците върху надписите. Работата е там, че "ключ" за определянето на знаците и правилен прочит на надписите върху съкровището на Кубрат са вече прочетените надписи по десетки съдове от Поволжието и Приуралието. За прочита на надписите върху пръстените от западните български или аварски вождове, в които понякога се срещат някои своеобразни знаци, ние все още нямаме "готова" азбука.

Въпреки това, за да покажа идентичността на азбуката от надписите върху пръстените, открити в Северното Причерноморие, и Унгария, ще покажа като пример прочита на някои сравнително лесни за разбиране надписи върху пръстени. Например надписът в центъра на изящна златна обица, както на пръстените от Кубратовото съкровище, се чете отгоре надолу и отдясно наляво.

                    Рисунки 15, 16
     image

                             Надписът се чете

      aptm (рис. 15) 1

      Apyt, или abyt, в древнотюркски език се превежда като "да утеша" или "да зарадвам"2.

     Обаче думата apyt с добавяне на афикс m в края, или apytym, се превръща в абстрактно съществително с значение "утеха" 3.

     Надписът върху Следващият пръстен се чете отгоре надолу, отдясно наляво в кръг:

Ahsum (фиг. 16) 4

     Ахсум или Ахсун е документиранo в древни източници със значението "свиреп" като име на ефтaлитския цар 5.

      Така може да се направи извода, че съществуването на такива пръстени, висулки, обеци, многобройни съдове и други предмети с надписи свидетелства, че хуните, които обитавали евразийските открити пространства и създали своеобразна цивилизация през ранното средновековие, са имали не само умения в техническата област (производство на чугун, производство на тухли, отливане на собствени пари - бронзови слитъци, произвеждали са отлични оръжия като дългия двуръчен меч, шлем, ризница и т. н.), а също така са използвали и своя собствена писменост.
                                     Бележки:

 

8-1 Simokatta Th. История. - М., 1957. 160 от г.)

48-2 хазарските владетели се наричали кагани, българските владетели се наричали илтебери, а след приемането на исляма - емири. Титлата на Кубрат е показана на пръстена (Авторът).

49-1 Садри Максуди Арсал. Тюркска история и право. - Казан, 2002. - 170 г.

49-2 Бадер О. Н. и Смирнов А. Л. "Среброто от Задкамието" от първите векове на нашата ера Бартимски находища. - М., 1954. - стр. 25.

50-1 Биков А. А. Из историята на паричното обращение на Хазария в VІІІ-ІХ в. // Извори за историята на народите на Югоизточна и Централна Европа. - М., 8. -Том. 9. - с. 1974.

50-2 Медведев А. Р. Погребение на воин в Чертовицкия некропол // В книгата: История и култура на Сарматите. - Саратов, 1983. - с. 126.

51-1 Древнотюркски речник (АТД) - Л., 1969. - стр. 32, 40,

52-1 ДTC - стр. 320, 374, 618.

52-2 Садри Максуди Арсал, пак там, с. 317.

53-1 Прокопий Кесарийски. Войната с персите. Войната с вандалите. Тайната история, стр. 13, 461.

53-2 Генинг В.Ф. Тураевският некропол от V век. Погребения на военачалници // Из археологията на Волго-Камието. - Казан, 1978.

53-3 Simmocatta Th. История. - М., 1957. - с. 78. (Теофилакт Симоката, ако някой не знае)

55-1 Атлас на древната сребърна и златна посуда от източен произход, намерена в Руската империя. - СПб., 1909.

55-2 Мцhжmmжdi Ж. Hunnar hжm Turan yazmalary - Казан, 2000.

56-1 Малов С. Е. Паметници на древнотюркската писменост. - М. - Л., 1951, - с. 44.

56-2 ДТС с. 54, 58.

57-1 ДТС. с. 58, 66.

59-1 Константин Порфирогенет . Управление на империята. - М., 1991. - с. 53

59-2 Карам Е. Находки от византийски произход през аварския период от края от VI-ти до края на VII век. - Будапеща, 7.

60-1 Пак там, - Таблица 2,1.

60-2 ДТС - с. 247.

60-3 ДТС - с. 657.

60-4Карам Е. Пак там, - Таблица 23, 3.

60-5 ДТС - с. 71.

 
Гласувай:
71. mt46 - ...
10.05 22:56
Най-логично е тези пръстени да са византийски подаръци...
цитирай
2. dobrodan - Не е невъзможно да са
11.05 07:54
византийски.
Не е ли по-важно какво пише върху тях? :)
цитирай
3. notfun - ...и ккаво пише...?
11.05 07:55
dobrodan написа:
византийски.
Не е ли по-важно какво пише върху тях? :)

цитирай
4. leonleonovpom2 - Да, проверих, Краси!
11.05 09:52
От проф.Вернер са определени като Кубратови Д-р Зайбт е разчел монограмите с гръцки букви- на Кубрат, на патриция Кубрат, а на третия, допълнително разчетен, надписът е- на бат Орган патриций!
цитирай
5. dobrodan - Пише, че са на Кубрат, Органа (вуйчо на Кубрат)
11.05 10:42
и главната съпруга (най-вероятно на Кубрат). Посочени са и титлите им (без тази на Органа, който е бил регент).
Ако някой прояви интерес, мога да обясня и какво означават титлите king и queen.
Припомнете си "Ваше величество" и "Ваша светлост" :):):).
цитирай
6. mt46 - ?
11.05 12:36
А защо Кубрат да е крал? Нали беше хан /кхан/?... :)
цитирай
7. kirk - KOUBRATOV
11.05 13:01
"Koubratov" е съвременният или актуален "прочит" на монограмата на "пръстена на хан Кубрат", съгласно последните конвенти в българистиката, защото така съответства и на "КалояновЪ", който обаче се оказа изработен от бълг.арменец О.Г. и Батето Славков му скочил да го бие, когато разбрал, че носи на пръста си едно менте. Та що се отнася до първия пръстен - посоките на четене не са тези, но биха могли и да бъдат, ако не бяха ортографски. Няма начин да бъде прочетено името Коубрат, а налице напасване, натъкмяване и фантазиране. Съкровището няма нищо общо с хан Кубрат, каквото беше и заключението на проф.дин Илия Симеонов.
цитирай
8. dobrodan - Защото е съществувала йерархия в титлите.
11.05 15:58
Хазарите са имали хакан (или хан на хановете). Кубрат може да е бил к/хан или каган за народа си, но "титлата на върховния владетел на Англия - "кинг" - най-вероятно идва от думата "киң", която в буквален превод означава "широк, голям, обширен". Титлата на кралицата - "куин" - можем да разделим на съставни части така: ку-ин. Първата съставяща "ку" е фонетичен вариант на думата "кыу" (светъл). Втората съставяща "ин" може да се преведе като "копие, изображение". Изходното название на титлата "куин" е имала значението "светло изображение".
Ing означава също и лице, външност.
Остава да сравниш датировките в титулатурата :).
цитирай
9. dobrodan - Кърк, дотук не съм срещал оспорване
11.05 16:02
на тезата, че това е съкровището на Кубрат. Спорно е само дали е погребение или не и съм склонен да смятам, че не е.
И трите пръстена са с прочетени през правилния език :) надписи. С кое не сме съгласни?
цитирай
10. kirk - Аз си спестявам моето лично мнение
11.05 17:47
Исках само да обърна внимание, че съвр.актуална теза на българистите е пълен абсурд. Тя се стреми да докаже, че са говорили славянски - срвн. суфикса - ов, както и да потвърди руската теза, че кирилицата е от VII в. и за първи път е използвана в Киевска Рус. Мога само да допълня, че твоят "прочит" и тълкувания са смешни. Има публикации, които опровергават прочита Кубрат. Всъщност изобщо не си даеаш сметка за какво му е служил този пръсъен на собственика - това е преди всичко печат за кореспонденция с Византия и на нея й е през крачола каква титла шака- зулу ще си сложи!!! А, да - относно тъпизма, че там се чете - ов, няма как диграмата слята графема за ОУ да бъде прочетена веднъж като оу и втори път да се разподоби и да се чете "О"!!!!!
цитирай
11. dobrodan - Не виждам нищо славянско в цялата работа,
11.05 19:57
и да, пръстените са печати, това поне си го разбрал.
Шака-зулу е бил доста добре приет във Византия :):):), но това ще го научиш по-късно :). Абе ти, като кажеш гърци и мед ти капе от устата :).
Я да ми отговориш нещо, ако ти е по силите.
Защо думата вулгар съвпада с етнонима булгар?
И кои римляни нарекоха гражданите си civis?
цитирай
12. kirk - Че и аз това казвам -
11.05 20:50
Не виждам необходимост от употреба на славянски, прабълг. или английски при една кореспонденция с виз.император и неговата канцелария. Какво съм разбрал и какво не, мисля че е имало и има кой да оценява - не и ти! С гърците се скарах наскоро във ФБ, защото ги учат, че македонците на Ал. Велики били елини, а в името им фигурира тракийската глоса "дон" и това ги превъзбуди, горките! На тия въпроси може да ти отговори Радио Ереван. Ама много усилия хвърляте да откриете що значи тва българ, бе - кипи безсмислен труд!!! А то е от бълха, но не искате да го осъзнаете. Изпиши сега в Гугъл "пръстен на хан Кубрат" и ще припаднеш от изненада: кръжец от международни психопати прочели там послания от Всевисшия галактически разум и Тайното учение на несъществувашите бълг. богомили, обаче само обдарени и просветени единици можело да го разберат! Честно!!!
цитирай
13. kirk - А, щях да пропусна -
11.05 21:02
Най-важното, в същия кръжок психопати един бълг. екзотерик твърди, че Органа или съпругата му били от рофа Ерми, тоест пак искате да ни употребите нас - арменците като ракета-носител, ама няма да мине, нямате никакви шансове!
цитирай
14. dobrodan - Аха, аз съм долна ръка човек, мерси.
11.05 21:07
Кърк, "дон" не е тракийска глоса. Иранска (осетинска) е. Даните не са траки, нито траки са нарекли река Дон така. Не ти ли се играе "Радио Ереван" :):):)?
Сега, ако всеки път подчертаваш огромната си ученост :), която не ти е помогнала дотук кой знае колко при мен, то идеята се загубва и размива :).
И двете думи, които ти показах, имат абсолютно точни чувашки съответствия.
И така, пулка в чувашки означава народ; балкари означава поклонници на светлината; булгар означава смесени хора, а колкото до бълхата, това е метатеза на блоха, виж в славянските езици. Така че си прав колкото ако беше седнал, разбираш ли?
Международните психопати изобщо не ме вълнуват, имаме си местни предостатъчно.
цитирай
15. leonleonovpom2 - Кърк, моите уважения към брат ти, а и ...
11.05 21:19
Кърк, моите уважения към брат ти, а и към тебе, въпреки, че не ги заслужаваш, познавам човека, който е намерил пръстена на Калоян, а и аз съм го виждал!
Не е арменско менте, както твърдиш!Въпреки, че на негова база може да има и такова!?
Да, смущаващо е, че Калоян се пише Йоаница, а не Калоян!
Но при всички положения пръстенът принадлежи на някой от рода му По скелетът е определен ръстът! 197 сантиметра е, което кореспондира с ръста на Асеневци!
цитирай
16. kirk - С арменофоби и девианти не контактувам
11.05 22:28
Но случката със Славков и О.Г. е документирана, има свидетели и е широко популярна или поне беше в средите на тамошните сънародници. Ето затова заявих по-горе, че избягвам да давам мнение - защото до един сте зомбита и тамагочи, които вярват на вестници и наричат вестникарските статии "нАучен принос", ши пръдна!!! При наличието на толкова много ментета, вкл. Лаптопа на канЪ Аспарух само ненормален човек може да ви повЕрва! Има и друго - принципът на Окама: ако имаш пръстен за чий ще изписваш на него "Този пръстен принадлежи на хОя ми Пешо"??? Да не ти го откраднат ли???Ели па на каменна плоча да изпишеш "Язе сум болгаин родом", щот може ората да не знаят ли??? Тези идиотизми може да се породят само в тиквитв на безбрежно неграмотни създовища, които си нЕмат хал-хабер от византология. То затова и нАучната им дисцуплина се нарича и води българистика, щот не е наука, а хоби на ура-патриотари. Не питам - констатирам!!!
цитирай
17. leonleonovpom2 - Че какво му е на вестника бе, Кърк...
11.05 23:14
Че какво му е на вестника бе, Кърк!?Публикувано е в раздел научно - популярни, не в бюлетин за времето И снимковият материал, придружен с коментар доказва, че Гордиан е потеглил с армията от Анхиало към Персия, а не както пише в научните трудове- от Одесос- Варна!кое е по- научното в случая?
Това,че симпатично си нафукан, не означава ,че си и вещ! Аз нямам лошо мнение за арменци заради това, че са такива, бил съм на квартира при арменци, симпатични са по своему! Но с лошите от тях, както и с Българи такива, няма как да им правя метани!
Краси, има една римска императрица Пулхерия, която ясно насочва с името си, какво означава булгар?
Пулхер означава красив, прекрасен, прелестен! Красиви хора са Българите!
С Аспарух тук са дошли малка част от Българите Тези, които са митарствали по света Те са заварили други Българи тук, кой знае защо, наречени по- късно славяни?
А, аз знам защо, а далече преди мен и Дюканж е хванал измамата! И я е разрешил елегантно Аспарух покорил заварените в близост до лагера му славяни С една дума, изчезнали И дума няма повече за тях в историята му Освен за Български крале като Драго и Бузан, а и Либерт!Два века преди Аспарух!
цитирай
18. leonleonovpom2 - А относно фалшификати и на Шлиман, ...
11.05 23:35
А относно фалшификати и на Шлиман, под сурдинка, находките му са купени, а не намерени на място?
Няма стандарт, какво да пише и по какъв начин на пръстен- печат, особено пък на царски? Геми също се ползват с тази цел, виждал съм с птици, с богове...
Относно пръстена, при разкопките, той е паднал в краката на човека, за който говоря, без другите да забележат! Веднага се е развикал, не го е прибрал!
цитирай
19. kirk - До 1995 г. си играех да броя публикациите ми
12.05 00:10
В печата - стигнах до 25 000 и след това се отказах да ги броя, а и нахлу една вълна селяндури, развалиха и езика. Ако имаха научна стойност, то тогава защо съществува научна периодика, научни редколегии? Ето типична девиантност!!! Впрочем по същото време председател на СБЖ стана един философ с 3-4 публикации, секретар на Стефан Продев. Оттогава насам ме е срам, че съм бил бълг. журналист.
Добродане, не зная откъде съдиш, че приносът ми в науката е микроскопичен, но ако го приемем за вярно, то - замисли се! - колко е твоят научен принос. И стига с тези добреви "изобретения" - осетинци, чуваши... безписмени носители на висши знания от доиндоевеопейския народ, който от Европа направил екскурзия в Азия и после се върнал обратно!!! 10-20 века те изглежда са пребивавали в нелегалност ли?!
цитирай
20. leonleonovpom2 - . Кой пък ти е казал, че нямам публ...
12.05 08:44
.Кой пък ти е казал, че нямам публикации в научни списания?Става ли се доктор без тях, особено пък като нямаш протекции?
Посмали Манго, до 1995 си имал 25 хиляди публикации? Това означава от раждането си да си писал всеки ден по две? Как да ти вярва човек?
И не ми говори за отклонения, защото в никое научно списание не съм чел сведенията, които аз съм дал, доказани, не, имагинерни!Е, етикетът не винаги е гаранция и за качество, особено пък за тези, разчитащи само на него!
Като имаш толкова голям и ценен принос, посочи част от него
Но, приятелски съвет, избягвай това, което вече знам, защото е пълна излагация!
цитирай
21. dobrodan - Кърк, никъде не съм определял приноса ти в науката
12.05 11:40
като МИКРОСКОПИЧЕН, забележи!
Защо според теб си пишем двамата?
По тракийския въпрос съм ти пратил ЛС.
Личният ми научен принос засега се изразява в събиране на фактология и съпоставянето й извън всякакви нови теории и стари учебници. Пък и популяризирам намереното, не е чак малко, струва ми се.
Нямам амбиции да ставам учен, нали съм ти го казвал вече?
Обаче виждам неща, които учените са пропуснали, вярно е, че в миналото нямаше толкова добра база за информация като Интернет.
Днешните учени като Петър Голийски, Петър Добрев (Танакрата), всякаквите му езотерични мастурбатори и чикибойки, атлантолози и тям подобни съм ги отсвирил тотално.
Много трудно започна да става, засега се опирам на Стецюк, методът му е един от най-правилните и грешките му могат да се дължат само на неправилно определен предварително езиков материал.
Така че заповядай при мен (винаги ти напомням, че си добре дошъл, нали?)

А сега ми дай насока да видим чии са тези пръстени, на Кубрат и семейството или не?
цитирай
22. kirk - Добре, след като се досети за какво служат (сам?)
12.05 13:20
Нали не си представяш, че малките татарчета върху малките им кончета са ги изработвали, изчуквали с малки чукчета върху малки наковални?! Китайският владетел ли им го е изпращал?! Не! Значи виз. имп. ги е поръчал и настоял в тях да впишат шака- зулу??? Не си ли смешен?! И - да, не са на Кубратовци. Аз предполагам, че Вернер ги е разчел така, че да се прослави, тоест направил е предизвестено пророчество!!! Нагажда фактитв вместо да ги анализира безпристрастно. Аз напр. Сигурно съм кьорав, но в първия пръстен не виждам "К"!!!!! Както и да е, щом хората искат, нека да четат там каквито си щат. Става дума за укрито в земята съкровище от златни и сребърни предмети, което неясно защо обясняват като кенотаф - символично подгребение без останките на покойника. Пак е налице интерполиране, доколкото има каменни надгробни плочи на прабългарите на гръцки език, които са кинотафи. Те също се интерпретират абнормално, напр. считат че "хранените хора" са прабългари, а те не са, защото сред тях има един кандидат с арменско име Тиридат. Прабълг. не са имали имперски гвардейци с бели дрехи, че да го считат за телохранител на хана. Накратко - прочита ти не е прочит, а фантазе!!!
цитирай
23. dobrodan - Много е просто, при наличие на същите руни, но огледални :),
12.05 14:56
за какво друго биха могли така да ги изпишат върху пръстени?
Кърк, НЕ ЗНАЕШ КОИ СА ТАТАРИТЕ :):):). Сред тях монголите съвсем не са били основната част. Няма особена нужда чак византийци да ги изработват; скитското злато римляните ли го правиха, или онова в курганите?
Прочете ли постинга изцяло? Ето ти от първата част:
" Например Теофилакт Симоката (VII век) пише: "правителството на тюрките се беше обогатило с персийско злато; цялото това племе се поддаде на огромен лукс: те си изковаваха и гравираха позлатени легла, маси, купи, столове и табуретки, изработваха си конски украшения и пълно въоръжение от злато..."

НЯКЪДЕ ДА ПИШЕ ТЕОФИЛАКТ "ПОРЪЧВАХА СИ ВЪВ ВИЗАНТИЯ" разните му там дрънкулки?
Че не е погребение- не е, не виждам да е такова, прекалено плитко е, просто си е най-обикновен грабеж с укрити набързо вещи. За останалото мисля, че на Мухамадиев можем спокойно да имаме доверие :).
Няма и да видиш К, защото тези букви не са гръцки :). Погледни прочита пак (увеличи снимката).
цитирай
24. kirk - Аааааа, световноизвестните скитски златари и бижутери...
12.05 16:05
А също и тракийските, а па сега и татарските... Разбира се, как можах да ги заборавя, егати?! Те затова ли нас ни изкарват все часовникари и златари?! А, да те питам не са ли биле и IT- специалисти?! Курган на бълг. Е могила и да - бижутери е имало само в римските градове. Има варварски подражания на монети - тия пръстени не са такива, точно византийски са и на нито един досега не са откривани тюркизми или русизми! Има научни дисциплини - сфрагистика, нумизматика... Допитай се до експерти, аз така правя! Тези дни опровергах marknatan, защото искаше да обяви римският император Мъжеж Арцруни от Васпураган, Армения, за хан Аспарух под името МИЗИЗИЙ!!! После успешно идентифицирах наскоро открит в Плиска зл. пръстен на бълг. царица. Носи имперски регалии, следователно може да бъде само Ирина (Мариам) Лакапина, друга няма право да ги носи, пък и няма откъде да си ги поръча!!! Само да питам: гореупоменатите татарчета на седлата си ли са шили арменските и персийски килими, шевиците, орнаментите, дантелите... , баах мааа' му??? Няма как да минат тия щуротии ваши!!!
цитирай
25. dobrodan - Между гореспоменатите и татарчетата има пет века и отгоре :):):).
12.05 16:23
Я да видим.

https://i1.wp.com/static.kulturologia.ru/files/u14002/140026221.jpg

https://i1.wp.com/static.kulturologia.ru/files/u14002/Mozolevskiy.jpg

Мога да намеря и още :):):).
Тия изделия гръцки ли са?

https://bgkids.hallowedgaming.com/experts/zlatoto-na-skitite-skit-zlato.html
цитирай
26. kirk - Линковете при мен не се отварят
12.05 16:55
Не съм експерт по антични и древни артефакти. Изнуди ме да ти дам мнението си - направих го! Не искам да то преча и да те отклонявам - все си мисля, че можеш и повече...
цитирай
27. dobrodan - Хм... При мен си се отварят като слънце?
12.05 17:19
Показах ти неща от злато, които великолепните гръцки майстори не са изработили, защото такъв стил на бижута за тях следва да е напълно непознат - т. нар. зверинен стил, а не виждам защо скитите да не могат да си направят сами такива неща, дори и тези, дето иранският език не им е майчин.
За килими някой друг път ще говорим, номад килими едва ли има време да тъче :).
Обаче. Като уседне, какво му пречи?
цитирай
28. kirk - За предметите от бита
12.05 21:25
За оръжия и инструменти, както и за украшения в смисъл на археол. артефакти си има цели томове научни изследвания, няма да ме впечатлиш! Напр. първата бойна колесница в Триелети, Грузия..от XVII в.пр.не., първият златен шлем на шумер. владетел Мескаламдуг от XXVII в. пр.н.е. и т.н.
Пак някакви гърци те гонят, а аз говоря за арменци, асирийци и евреи!!! Май съм чувал нещичко за т.нар. зверинен стил, както и за др. варварски подражателни стилове с известен творчески принос. Ами да бяха уседнали, да седнат вече бе, а то на човек му писва от тях, хи- хи- хи!!! Твоята осн цел и задача, ако се не лъжа, беше и е да докажеш, че един конкретен език стои в началото и във всички други - нЕма лошо, работи си... Само ми е странно, че го наричаш и приемаш за тюркски или татарски!
цитирай
29. dobrodan - Е нали на скитите-диваци ръцете им били наврени отзад,
14.05 11:18
пък за тюрко-татарчетата да не говорим? :):):)
Всичко им го изработвали гърците, нали тъй?
Те само гледали, цъкали и викали "машалла"?

" ...През пролетта на 1970 г. в околностите на град Алма-Ата (Казахская ССР) близо до село Иссък отворили курганно погребение от алтайски тип, предварително датирано от времето на Пазъръкския курган V-VI век пр. н. е.
Многобройните златни украшения (детайли от облеклото) покривали тялото на млад вожд (над 4000 единици), погребан в гробница, сглобена от могъщи стволове на тяншанска ела. Златен пояс, златно оръжие, златен шлем...

Художествените форми на иссъкските предмети са аналогични на златото от курганите в Алтай, Причерноморието и Северен Кавказ. Така нареченият "скитски зверинен стил" е въплътен в иссъкските атрибути с необикновена точност. Алтайските шедьоври обаче мълчат. Мълчи и цялата грамадна по обема на археологичните си находки епоха на номадите, населяващи през първото хилядолетие пр. н. е. огромната територия на Евро-Азия. Тюрколозите познават добре съобщението от китайския летопис от III век пр. н. е., че народът кангюй (канглите)(1) пишел напречно - с хоризонтални редове - за разликата от китайската традиция за вертикално разполагане на текста.

Старата жена доживяла до сто години. През последните от тях събирала монети. Угаснала тихо, без да се мъчи. Докато я носели до катафалката, хвърляли монети с шепи по тялото й. И така по целия път до гробището. Последните звънящи късчета падали в гроба заедно с първите лопати суха февруарска пръст.... (Алма-Ата, Казахска ССР, 1971 г. след Христа и след 6000 години тенгрианство)...

Цивилизация и култура, казваш...

През XIII век монголите разгромили кипчаците. Част от кипчаците попаднала в Унгария. Към XX век те забравили езика си, името си, приели християнството, но нещо ги държало заедно, макар вече да били малко на брой. Когато излизали след службата от християнската църква в Карцаг, те сядали в кръг и започвали нехристиянска молитва, а околните се смеели на думите им: Тенгри, Тенгри, амен! Тенгри, Тенгри, амен!
Хората се смеели до премала. Струвало им се уморително да гледат как тези скулести старци толкова сурово и предано се молят на царевицата. (На унгарски тенгери е царевица).
От всичкия си роден кипчакски език тези старци запомнили само едно – Името. То не се отнася към основния лексикален речников състав. Разказано от стария тюрколог Ю. Немет.

Някой е помнел доста дълго време Дингир, станал после и Тенгри-хан.
цитирай
30. kirk - Точно така казах и до доказване на противното
14.05 12:05
Цивилизационните центрове са тези, които са ясно установени и около тях са варварите, които след време са ги унищожавали. Известно е кои са цивилизациите и кои варварите!!! Москва на сълзи не вярва, имаше такъв филм. Примерите, които даваш са смешни и жалки! Не изключвам да е имало в миналото и други цивилизации и култури, които в даден момент да са били такива центрове. Има сведения за Атлантида, Лемурия, за покрити с лед градове в Антарктика, за континент или полуостров под днешна Южна Америка. Засега, поради липса на данни, се приема, че цивилизацията и културата тръгва от плодородния "полумесец" - Месопотамия, поречието на р. Нил, Близкия Изток... Аз също имам своите съмнения, но така е прието, за удобство... Ти не търсиш някакъв цивилиз. и културен център, а искаш да докажеш, че варварите имат по- голям цив. и култ. принос, по- голямо значение за прогреса на човечеството, което е пълен абсурд. Амен идва от иврит, а тия твоичките може би са крещели АМАН!!! Тези пръстени-печати даже нямат варварски подражания. Изработвани са по поръчка от имп. двор и в тях няма прабълг. титли, защото дворецът не признава шака зулуси!!!!!
цитирай
31. dobrodan - Това последното беше голяма глупост,
14.05 18:27
да прощаваш :).
Варварите са били практични хора; изработвали са си оръжия, преносими къщи, военни стратегии. И сред тях е имало кой да брои звездите :):), да смята и да пише.
За да прерасне една култура в цивилизация, Кърк - запомни го хубаво - трябва да се срещнат две или повече култури и поне едната да оцелее...
Остави иврита на мира, струва ми се, че това е изопачен тюркски език :):):) и не ги изкарвай толкова древни и цивилизовани евреите, колкото те смятат, че са.
Мога да добавя, днес изгледах почти цялото филмче по Хистори чанъл за империята на Чингизхан.
Научих интересни неща :):):).
И какво означава амен на иврит?
цитирай
32. kirk - Иди да убеждаваш бай Жозеп Борел
14.05 20:05
Който заяви, че вие в ЕС сте райската градина, а па ние в Канада и изобщо наоколо - джунгла.
Малииии, какви сногсшибателни филисофски закономрности си могъл да формулираш?! Стига си ме разхождал по всички въпроси от конспекта. Думата се използва от всички христ. нации и племена без превод. Ония двамцата ерменци от Тесалоники също не са ви я превели, защо!? Ще ти кажа, защо да не ти кажа?! Аз много неща не знам, но познавам един пич, който знае, дет се вика! Всъщност са група, които тълкуват Тората, но и сред тях само малцина знаят точно и се изискват познания по Кабала.
Тука вече е времето и мястото да признаеш, че статийката ти за пръстемите претърпя тотално крушение и прилича на драскотевините на ментално увредените в Блог.бг, да не ги посочвам поименно!
цитирай
33. dobrodan - Отбелязвам, че не си предоставил и една щипка материал, който
14.05 21:28
да докаже, че тия пръстени не са на Кубрат и сие?
Чакам, чакам :):):). Потърси там, не може да няма някъде?
Малко грубички са като за изработени в императорски двор :):):):):).
Кърк, абе кои са тия византийски императрици Ирина (Чечек) и Теодора, че май двете са хазарки? :):):):)
Бахти изостаналия народ, дето дава принцеси на византийските императори, пък те му гравират печатите на владетелите?

Колкото и да го усукваш :):):), е точно както ти го пиша.
Сега ще ти кажа и думата амен откъде е дошла :).
Означава "приобщаване с бога, сливане с него" в смисъла, в който се е употребявала от вярващите.
Сега сравни източната мантра "оммммммммммм", еврейската дума :):):) йом (която днес превеждат като ден, но йом кипур са общност от юнаците с молитвените шапки :):):), и не щеш ли, в тюркските езици точно думата йомъ означава (или е означавала) община, общност.
Цитат - разбира се, някои символи няма да се изобразят коректно, но това да не те стряска :).

"Третата съставяща "ома" се явява фонетичен вариант на дума, която в съвременния татарски език има формата "өмə", а в хакаски език - öмe или име. От татарски език тази дума се превежда като "подпомагане, колективна помощ"; от хакаски - "с общи сили, съвместно, заедно", като в руски език думата няма точен еквивалент. У древните тази дума вероятно е имала семантиката "община, общност".

Пита се в задачата, откога би могла да съществува тази дума, запазила близко със старото си значение дори и днес?

Между другото, думи като Тора и Кабала мога да ти ги преведа веднага.
През езика на тюрките :).
цитирай
34. kirk - Разбира се че можеш
14.05 23:00
Ти всичко можеш да преведеш чрез речниците на тюрколозите. Само дет не можеш да си признаеш, че си сгрешил, това ви е проблемът!!!!! Балканска феноменология! Аз нищо не съм длъжен да ти доказвам - ти не доказа, че това са пръстени на Кубратовци, а самата хипотеза пък изобщо не е твоя. Тя е на Вернер и Зейбт! Ставаше дума за откритите от теб в тези пръстени тюркизми и аз пределно ясно, не колкото щипка, а колкото тон тежки доказателства ти приведох, ако си ги разбрал. Сега се гърчиш да ми доказваш, че пръстените били варварско подражание, след като те информирах, че такиеа в природата няма открити. Май не си от бързо досетливите - какво ще подпечатват имитаторите с техните ментета, с кого ще си кореспондират :)!!! Кажи сгреших!!!!! НЕма да боли!!!
цитирай
35. dobrodan - С администрацията си, както и с околните страни :).
14.05 23:18
Не съм писал нищо за подражаване на някого?
Кърк, това са царе бе, човек, не на петела долната джукя? Що да нямат пръстени-печати с титулатура?
Какво толкова чудно видя?
Ако можех аз да чета българското руническо писмо, щеше да е добре, но не мога :).
Затова съм се опрял на хора, на които това им е работата.
Повтарям, дотук с нищо не опровергаваш собствеността на тези пръстени. Де ги тия доказателства твои?
Ако не са на Кубрат и родата, чии са тогава; да не питам какво пише върху тях.
Не е нужно :) да се палиш чак толкова. Напиши просто: не знам, ама не са на Кубрат :):):)!
Относно титлата кинг също няма нужда да се чудиш :):):).
Отдавна (малко преди началото на новото хилядолетие) сме в Скандинавия.
След десетина дни ще е готово за четене.

https://www.standartnews.com/kultura/mecht-i-prstent-na-khan-kubrat-idvat-na-24-may-392563.html

Този линк отваря ли ти се?
Ако византийските майстори (за меча от съкровището дума не съм обелил) са вложили старанието си при направата на тоя пръстен :):):), то някой им е продал менте дрога.
цитирай
36. kirk - Някои казват така, други иначе
15.05 10:58
Чух, че на Гергьовден над София за парада прелетели две ескадрили новополучени Ф-16, но никой не ги видЕл, щот по случайност били в режим стелт, ама не ми се вЕрва, извинявам се за което.
Разликата между нас е, че като видя стъпки от подкован кон, аз си мисля за кон, а ти за пегаси и кентаври!!!
Написа ли, че пръстените са" малко грубички като за изработени в импер. двор" или не? Да не си го написал!!! А сега се отмяташ и инатстваш! Сега се оказа, че не били гръцки букви, а стаааарата прабълг. руническа писменост. Викам да дигитализираме надписите по тия бълхарски артИфакти, да ги трансформираме в двоичен код и да разчетем най-накрая тайните послания от Вселенския Висш разум от планетата Вумпим... и туйто!!! Само така те ще съответстват на пророкуванията на тия твои академици от редакцията на вестник "Стандарт". Аз обаче ще си остана на моето мнение, че там пише "Туй е пръстен на Великия Пес (канис канис) Курт, Унощожителя на динозаври, Откривателя на компота, обаче неграмотният грък е съкратил последната дума и тя трябеа да се чете - компютъра ;) !!! Не ми се четат повече глупости, чао!!!
цитирай
37. dobrodan - Е, освен да ти благодаря, че с една камара коментари
15.05 15:18
не успя да ми кажеш нищо съществено :):):) освен че диваците не са можели да обработват злато :):)? И, респективно, трябвало от немай къде да си го поръчват на византийските императори, пък те на слугите си от обора :):):)?
Кърк, на кого са тогава тия пръстени? Или знаеш и казваш, или приемаш работата на най-малко трима души дотук.
Имам усещането, че не четеш внимателно какво ти пиша.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: dobrodan
Категория: История
Прочетен: 940193
Постинги: 298
Коментари: 4373
Гласове: 3789
Календар
«  Декември, 2023  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031