Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
21.02.2021 21:55 - Ранните българи в Поволжието
Автор: dobrodan Категория: История   
Прочетен: 2040 Коментари: 26 Гласове:
4

Последна промяна: 21.02.2021 22:50

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
 

                                               Ранните българи в Поволжието. Евгений Казаков

    Разкопките на Большетарханския, Танкеевския, Тетюшкия, Большетиганския и други могилници позволиха да се приповдигне завесата около началната история на българите. От наша гледна точка тя се датира от втората половина на VIII век - първата половина на X век. Това е бил периодът на езичеството, предимно номадски, през времето на който в резултат на сложното етнокултурно взимодействие на придошлите в Средното Поволжие етнически групи се е състояло формирането на нов етнос. Археологичните материали позволяват да осветлим тези процеси.
   През VIII век в Средното Поволжие и Приуралието започнала българската епоха. Ранният й период се дели на етапи, имащи своите особености в хронологията си, културата и нивото на социално-икономическото развитие на населението.
    Най-ранните могилници, потвърждаващи прииждането на българи в Средното Поволжие, са Кайбелският, Большетарханският, II-ри Уренски и някои други некрополи, разположени в югозападната част на бъдещата територия на Волжка България. За тях е характерна ръчно лепената плоскодънна собствено българска гърневидна номадска керамика от степите на Югоизточна Европа, отличаваща се от именковската, и кръговата посуда със салтовски облик, заимствана от българите от кавказките алани. Погребенията с ориентация на запад в обикновени ями са съпроводени от характерни за номадите предмети от конската сбруя, саби, колчани, стрели, предмети за палене на огън и т. н. Детските и женските погребения се характеризират с беден набор от украшения. Следва да отбележим, че в погребалната обредност на 17 % от посочените некрополи присъствуват елементи, абсолютно неприсъщи за българските паметници от салтовската култура от югоизтока на Европа. Сред тях са дълбоките и тесни гробове, имащи сложна конструкция с подсичане на пръстта и рамена, поставянето в краката на погребаните на конски кожи, които запазват черепа и костите на краката. Тези черти са характерни за турбаслинско-именковските некрополи от втората половина на VI-ти и началото на VII век (Кушнаренковският, II-ри Коминтерновски могилник; рис. 2). Видимо придошлите на север български групи са заимствали в някой район тези елементи от потомците на именково-турбаслинското население.
   Основната маса от погребенията в тях не се отличава нито по обредност, нито по инвентар от съответстващите им комплекси в салтовската култура в югоизтока на Европа. Те се отличават рязко от погребенията от новинковския тип, който редица изследователи също са склонни да отнесат към българите. Сравнително плитките новинковски гробове са изпълнени на площадки с пръстеновидни бразди под кургани с каменна облицовка; погребаните са положени с глави, сочещи на изток. Новинковските паметници заемат тесен локален район в Самарска Лъка и са датирани от края на VII и първата половина на VIII век. Естествено, вещевият материал е различен от салтовския и няма продължения в древността на Волжка България (за разлика от собствено българските традици, които продължават до средата на X век).
   Следва да отбележим, че придошлото на Волга българо-салтовско население също не е било еднородно. По десния бряг на Волга то оставя паметници от болшетарханската група (с68 погребения), в които починалите са зарити в обикновени грунтови ями (рис. 3). Към втората - кайбелската подгрупа (около 40 погребения) в Уляновското Задволжие се отнасят паметниците с подкурганни погребения (Кайбелския, II Уренски и други могилници).
   По монетите от VII век (750 - 752, 775 - 809 г.) от вещевия инвентар изследователите датираха паметниците от двете подгрупи към втората половина на VIII и първата половина на IX век. С наличието на неизвестната по-рано характерна кръгова салтовска керамика паметниците се определят достатъчно добре. Историческата традиция позволява напълно обосновано да ги свържем с българите, появили се в Югоизточна Европа още по хунско време, а през втората половина на VIII век преселили се на Волга.
   По такъв начин на първия етап от раннобългарския период в дадения район се отбелязват номадите-българи със специфичната салтовска култура, характерни елементи от която се запазват до средата на X век.
   На втория етап, който може да бъде ограничен от втората половина на IX -ти и първата четвърт на X век, в Средното Поволжие масово проникват носителите на ръчно лепената кръглодънна керамика със специфични орнаменти. Изходни райони за тези нови пришълци се явяват областите на Среден и Южен Урал, както и съпределните им райони на Горна Кама и басейна на река Чепца, където се локализират неволинската, кушнаренковската, ломоватовската и поломската култури (рис. 4). Във функционално отношение вещите в състава на комплексите от мъжки, детски и женски погребения на мигрантите се отличават съвсем малко от българо-салтовските, но са по-разнообразни и имат присъщи за тях особености във формите и материала си. Пришълците са оставили (основно в Западното Задкамие) паметници, които също можем да разделим на полмско-ломоватовска (шнуро-гребенчата керамика) и кушнаренковска ( гребенчато - нарезна посуда) подгрупи.
   Въпросът за етническата принадлежност на носителите на ръчно лепената кръглодънна керамика със шнуро-гребенчата орнаментация се явява дискусионен. Редица изследователи (О. Н. Бадер, В. А. Оборин, Р. Д. Голдина. В. Ф. Генинг) ги отнасят към комите и удмуртите; други, като Ф. А. Теплоухов, А. Ф. Теплоухов и А. В. Шмидт са склонни да ги смятат за угри или дори тюрко-угри, като отчитат явното наличие на номадски следи, също и забележима връзка на материала с този на по-южните и югоизточните паметници.
   В днешно време в Танкеевския, Тетюшкия и други могилници са изучени около 1300 погребения от втората половина на IX-ти и първата половина на X век. Фактът, че в най-големите изследвани могилници, ако съдим по погребалния обред (поменален обред от животински кости, погребалните маски и т. н.) и инвентара (прикамска посуда, звънящи висулки, кънковидно огниво) прикамско-приуралският поломско-ломоватовски компонент не отстъпва на българо-салтовския и дори го превъзхожда в някои елементи, свидетелства за многобройността на отново появилото се в Средното Поволжие население. Мнозинството от тези паметници се намират в североизточната част на Волжка България, ограничена от реките Волга, Кама и Шешма, но се срещат и в районите на Самарска Лъка (Хряшчевското погребение) и на десния бряг на Волга (Тетюшинския могилник, късните погребения в Большие Тархани).
   Към втория етап се отнасят, както отбелязахме, непознатите по-рано в тези краища кушнаренковски (караякуповски) паметници: Болшетиганският, Немчанският, II Измерски и други могилници, разположени в източната част на бъдещата територия на Волжка България. Изучени са повече от сто кушнаренковски погребения, съпровождани от характерната (с изящна гребеновидна и нарезна орнаментика) керамика и характерния за номадите набор от вещеви инвентар: предмети от конското снаряжение, саби и т. н. (рис.5). Изворите на керамиката с кушнаренковски облик специалистите намират в отвъдуралските и западносибирски области, тъй като на запад от Урал тя се появява едва след втората половина на VI век. Изследователите свързват кушнаренковските паметници със самодийските, угърските или непосредствено с мадярските етнически групи (Е. А. Халикова, А. Х. Халиков).
   Последното мнение има определена обосновка. Според сведенията на византийския император Константин Багренородни, написал през X век историческото си изследване, също и по други материали мадярите (унгари) първоначално живеели на изток от Волга, видимо във Волго-Уралския регион. След това под натиска на печенегите са били принудени да се изселят в местността Леведия в пределите на Хазария. Последващите нападения от враговете им-печенеги накарали мадярите да отстъпят още на запад в местността Ателкуза на десния бряг на Днепър. Оттам те, след поредното жестоко разоряване на становете им от печенегите, в края на IX век преминали Карпатските планини и заели територията на съвременна Унгария. За това, че мадярите известно време са живяли редом с волжките българи свидетелстват, както по-долу ще видим, много и важни черти от езическата култура на двата народа. Самото масово появяване на урало-прикамско население на Волга може да бъде свързано с посочената конфронтация на мадярите с печенегите. Археологичните материали позволяват да бъдат осветлени много от свързаните с тези събития въпроси. На първо място се забелязват изменения в локализацията на културите от Урало-Прикамието в посоченото време във връзка с военно-политическата ситуация в Източна Европа през втората половина на IX век. През втората третина на IX век в Хазарския каганат, чиято власт (номинална в голяма степен) се простирала до Горното Прикамие, се водела ожесточена борба между партиите на исляма и юдаизма. След като печенегите разгромили мадярите, то започнали да нападат угърските племена от Урало-Прикамието. По това време прекратяват съществуването си кушнаренковската и неволинската култури, южните паметници от поломската и ломоватовската култури. В същото време в бъдещата централна част на страната на волжките българи, където през X век възникват градовете Булгар, Сувар във втората половина на IX век се появяват Большетиганският, Танкеевският, II Измерски и други могилници. В тях се забелязват явни черти от материалната култура на угрите, свързана с дълбоки и сложни идеологически представи. В Танкеевския могилник например в женските погребения се срещат пластинчати дръмбои, използвани от уралските угри от дълбока древност до наши дни. Заимстваният при номадите-угри от турбаслинското население обред на полагане на конска кожа в нозете на погребания коник е бил характерен за мадярите. В езическите могилници в Панония са открити стотици такива случаи (Ч. Балинт). В Танкеевския могилник са открити 82 погребения с такава комплектация. Всички те са на мъже, съпроводени са с богат оръжеен набор (саби, брадви, копия, лъкове и стрели) и други вещи. Несъмнено доказателство за угърската принадлежност на урало-прикамските мигранти се явяват и погребалните маски.
   С угърския свят са свързани и разнообразни култови амулети, ръчно изработени дреболии, женски украшения и много други. Техните първоизточници се локализират в приуралския регион, а късните им варианти са известни дори в паметниците от късното средновековие в Задуралието (могилникът Халас-Погор и др.).Всички тези материални прояви отразяват дълбоките духовни представи на сибирския шаманизъм. В голяма степен те са родствени на идеологията на българите, пристигнали в Европа по-рано. По такъв начин културата на Волжка България от този период в преобладаваща степен се е явявала дълбоко проникване на запад на езическата култура на народите от Урал и Сибир.
   Какъв е по-нататъшният път на трансформация на езическата култура на ранните българи? В известна степен това може да се проследи, като анализираме масовия материал от най-добре изследваните Большетархански (етап I) и Танкеевски (етап II) могилници. Керамичният материал от Большетарханския могилник съдържа 120 съда, сред които 68 салтовски кръгли, 38 ръчно лепени плоскодънни собствено български номадски гърнета, 12 прикамски кръглодънни гърнета и една ръчнолепена кана. В Танкеевка от повече от 600 съда една трета са кръгли салтовски, над 50 са ръчно лепени плоскодънни номадски, повече от 260 са кръглодънни прикамски съдини и над 60 са ръчно слепените кани.
   Така в Большие Тархани кръглата салтовска керамика съставя 54% от намерената, а в Танкеевка е 34, 4%. Плоскодънните български номадски гърнета са съответно 32% и 9 %, прикамската посуда е 45%. Тези разчети свидетелства не само за новата вълна от горнокамски пришълци през втория етап, но и указва процес на взаимодействие и взаимна асимилация на придошлите етнически групи.
   След като в състава на населението на ранната Волжка България се влива масата от поломско-ломоватовско и кушнаренковско население, асимилационните процеси значително се засилват. Новите етнически групи влизат в тесни връзки (фактически се смесват) със собствено българските групи от населението. В много погребения се срещат едновременно типични салтовски (кръгли съдове, обици с висящи мъниста и т. н.) и характерно прикамски (кръглодънна посуда, звънтящи висулки, маски и др.) вещи (рис.6). Това е бил периодът на най-силно оказаното влияние над българите от прикамско-приуралското население (основно сибирско-уралско по произход).
   Постепенно обаче българският компонент започва да надделява. Статистическата обработка на всички погребения от Танкеевския могилник, имащи вещеви комплекти и разположени на площта на паметника в хронологични пояси, ограничени от половин столетие, подаде следната картина. На ранната част от некропола кръговите салтовски съдове се срещат рядко, сред разкопките от границата на IX-X век те са 40-50%, в разкопките от първата половина от X век те видимо преобладават, като достигат 70%. Очевидно по това време кръговата посуда загубва етническата си изключителност, използва се от всички групи от населението и особено често съпровожда най-богатите погребения на възрастни индивиди. В бедните (особено в детските) погребения дори и през първата половина на X век населението в зависимост от етническата си принадлежност е продължило да полага традиционните ръчно лепени съдове - номадските български, прикамските поломско-ловатовски или кушнаренковските.
   Интересно е, че танкеевското прикамско население на границата на IX-X век подражава на салтовската кръгла посуда и започва масово да изготвя ръчно лепени кани с една дръжка. В 60 от погребенията, основно на воини-ездачи от това време, са намерени подобни съдове, явно имитиращи формата на салтовските, но имащи в много случаи кръгло дъно, примеси от раковини в глината и шнуров орнамент. Това са най-богатите погребения на воини-конници. Те съставят около 7,5% от цялото танкеевско население. Очевидно тази икономически открояваща се прослойка от населението в навечерието на образуването на държавата се е оказала най-възприемчива към иновациите, привнесени от българите. Тя се явявала социална и военна опора на господстващата класа във формиращата се феодална държава.
   По такъв начин като резултат от настъпилото взаимодействие между различни етно-културни компоненти се създава своеобразната, имаща много общо във всичките си форми на проява култура на волжките българи - булгарите.

image


image 

image

image

image

 image
Гласувай:
51. dobrodan - С българите авторът свързва (и не ...
21.02.2021 22:04
С българите авторът свързва (и не само той) салтовската култура. Нека да видим.

"Салтово-маяцката култура е археологическа култура в южната част на Източна Европа.

Развива се през 7-10 в. в донските, прикаспийските и приазовските степи. Разкрити са номадски селища, землени укрепления, градове-крепости, каменни жилища, юрти, землянки, некрополи. Развито земеделие и скотовъдство, търговия, занаятчийство, рисунки, писмени знаци, свързани с тюркска руническа писменост. Свързвана основно с народите владели по това време тези земи - хазари, прабългари, печенеги, маджари, алани. С нея се свързват погребенията в известната Сивашовска група, които следват тези от предходната Покровска група.
Условно се дели на степна и лесостепна. Наречена е по името на първите открити крупни нейни паметници – некропол с катакомбни прокопани в брега и землени погребения пограбания и значимото средновековно градище на 120 хектара от VIII—X в. с мощни частично разкрити крепостни каменни стени, облицовани двустранно с плочи от пясъчник, обграждащи пространство разделено посредата с дълбок ров, при северния ров са намерени фрагменти керамика, масивни риболовни куки, прешлени за тъкачни станове, различни оръдия на труда и много домакински ями и зимници, но нито едно жилище, в околността са разкопани няколко неукрепени средновековни села, паметника е при днешното село Верхний Салтов на североизточната граница на Харковска област на десния бряг на река Северски Донец и другият голям комплекс – Маяцкото градище от IX—X в. при с. Дивногорье Воронежка област, включващо белокаменна крепост, поселение с некропол и грънчарски работилници при вливането на р. Тихая Сосна в Дон. Друг голям град е построения на левия бряг на Дон по поръчка на хазарите от византийски инженери в 834-837 г. Саркел, днес останките му са покрити от Цимлянското водохранилище. На някои предмети от керамиката атрибутирана към тази култура са открити рунически надписи, които не са разчетени".

Цитирано от Уикипедия.

цитирай
2. fun1001 - ....подаваш сериозни аргументи..
21.02.2021 22:17
..по Пътя на Българите, нали така?...а, автора е руснак?

ехх, тези хазари, днес, пак чета мои си истор.архиви
...около 9 и 10 век, се случва Разделението на Идел,Итил..
и, може би от там, следва развоя..на сложните Български съдбини...
пак, ще го почета,краси, Благодаря ти..твоите избрани материали
ме водят, все по надълбоко...в сложното Битие бУлгарско
ноо, то лесно, нямаа )
лека вечер..

През втората третина на IX век в Хазарския каганат, чиято власт (номинална в голяма степен) се простирала до Горното Прикамие, се водела ожесточена борба между партиите на исляма и юдаизма. След като печенегите разгромили мадярите, то започнали да нападат угърските племена от Урало-Прикамието. По това време прекратяват съществуването си кушнаренковската и неволинската култури, южните паметници от поломската и ломоватовската култури. В същото време в бъдещата централна част на страната на волжките българи, където през X век възникват градовете Булгар, Сувар във втората половина на IX век се появяват Большетиганският, Танкеевският, II Измерски и други могилници. В тях се забелязват явни черти от материалната култура на угрите, свързана с дълбоки и сложни идеологически представи
цитирай
3. dobrodan - Тези статии са от поредицата томове "История на татарите",
21.02.2021 22:27
нормално е да участвуват автори с руски имена :).
Има хубаво събрани неща, ще извадя всичко, което докопам. За някои няма да е новина, за други ще е скука, за трети ще е като удар по главата с мокър парцал.
Това със снимките е изморително :(. Радвам се, че ти харесва.
С теб като правило четем между редовете...
цитирай
4. fun1001 - за този Проект, четох при марин,mt46.Чудесно,се догонвате, бих казала, и настигате))
22.02.2021 11:55
...революционният Патос, и екзалтиран национализъм,в необята на Нета..
представлява,една типична Дрога,търсена Еуфория,и понятно,мнозина..
се прехласват по Лиричната история, наречена "фолклорна", мноого уместно..
....психолозите,знаят, защоо))

/Като от този проект се очаква да адресира неотговорени въпроси, свързани с българската история и минало, които са останали отворени вече в продължение на два века, въпреки усилията на генерации български историци и археолози.

А именно – произходът на прабългарите, произходът на южните славяни и връзката между съвременните българи и популациите, живели преди нас на Балканския полуостров.
Този проект започна като една инициатива на вашето списание, за което огромни благодарности към вас и екипа, който издава списанието. Към проекта по-късно се включиха и българските археолози от Националния институт по археология и в крайна сметка по една инициатива се свързахме с Лабораторията по генетични изследвания на д-р Дейвид Райх от Университета в Харвард. Договорихме секвенирането на 500 генетични образци от българското минало, събрани от костен материал от различни епохи, които да изяснят, подробно, изцяло и веднъж завинаги, ако подобно нещо е възможно, произхода на съвременните българи, на прабългарите, на славяните и връзката на съвременните българи с античните популации на Балканския полуостров чак до Бронзовата епоха.

Изследването е изключително мащабно, а секвенирането на антично ДНК е сложен технологично и много скъп процес.
цитирай
5. blackpredator - Добродане,
22.02.2021 15:31
харесах статията, но пак от позицията на лаик,
се ми се струва, че е частен случай за Поволжки реликт,
на Великата Кубратова България

"..началната история на българите. От наша гледна точка тя се датира от втората половина на VIII век - първата половина на X век"
та Аспарухова България е от втората половина на VII век
искам да кажа, че там не е "началната история на българите"
тях, поне век и кусур вече ги е имало
цитирай
6. dobrodan - Юли, Марин Тачков, когото уважавам много заради опитите му
22.02.2021 20:05
да издири истината за предците ни, все още не успява да приеме, че българите не са точно това, което се е надявал може би да открие :).
Чувството ми е добре познато, преболедувах го, преди години.... Благодаря на тракедонистите, че ми култивираха апетит и интерес към старините :).
Нямаше начин нещата да стоят на автохтонна основа, губеше се много важна връзка. Е, реших да се позанимая, виждаш докъде се стигна.
Нека всеки да мисли и да прецени сам кои сме били и какви сме били. Аз поднасям материалите и разчитам да ги прочетат всички, за които името България все още означава нещо......
цитирай
7. dobrodan - Blackpredator, първо благодаря, няма нищо лаишко в това, което смяташ,
22.02.2021 20:23
точно обратното. Ако Дроздов е прав и етнотерминът "балкари" се окаже истинското име на българите, ще имам известни основания да смятам, че народът ни води началото си от местност, където Слънцето не грее силно и е било обожествявано.......
Религия като тази ни отпраща директно във времето на Ледниковия период... според скромното ми мнение.
Освен това има предание у малките северни народи за вряла вода, заляла предишното им местообитание. По-късно са слезли надолу на юг.
Това не е библейският потоп. Самото образуване на Черно море ми изглежда малко странно. Надолу към дъното си то се стеснява и придобива конусовидна форма. Ще рече, някакъв силен удар е нагънал грунта и скалите надолу на тези 600 м дълбочина, а отделената енергия би могла да накара водите да закипят и да залеят територии на север и североизток......
Събития като това надхвърлят историческата памет на днешното човечество.
Разбира се, всичко това си остава само предположение.
Българите са живеели във Волго-Уралието дълго преди да слязат надолу към Кавказ. По-интересното е кога са заживели там за пръв път. И откъде са отишли там.
Много неизвестни, много хипотези. И във всяка от тях има известна доза истина :).
Работа, купища работа предстои :). Дано стане :) така, че успея да я довърша.
цитирай
8. blackpredator - абе, некак си, не ми се върже
23.02.2021 15:39
с голяма уговорка, последният Ледников период завършва с началото на неолита
за тогава, понятието народ, па и памет родова, въобще не ми се върже
Черно море е част от Сарматското море и е образувано след и по време на алпийското планинообразуване
плюс минус през милионите години, се си е било море
да не разводнявам, днешният му вид е от 8-10 хиляди години, за мене време доисторическо
мисля си, че туй племена, съюзи, протодържави, често резултат на протоетноси,
са с най-ранен продукт у желязната ера
там са най-рано и балкарите :)
ма няма как бе, дефинирана надстройка, без многовековна социална земеделско-скотовъдна база
туй си е темела на цивилизацията
гледал съм почти всичко по Дискавъри за древния Египет
биг пирамидите от бронзовата ера и кариерите, дето са изчукани
ма аз разбирам и от камъни, бая съм учил и погалвал
за варовика, донякъде и пясъчника мое да се съглася
ама никой, никой не мое да ме убеди, че гладките гранитни блокове,
са издялани с нокти от бронз

туй като пример, че има нещо грешно у историята
въоПще :)))
цитирай
9. dobrodan - С написаното, драги ми blackpredator,
23.02.2021 17:23
съм безусловно съгласен.
Черно море, казвате, винаги си е било море?
Аз бих се запитал откъде, например, толкова пясък в Сахара.....
Навлизам в непознати води :).
Определено е съществувала по-ранна цивилизация....много по-ранна.
Планетата е пълна с паметници, доказващи далеч по-древен произход на създателите им, отколкото се предполага. Мисля, че и двамата сме чели и гледали доста по тоя въпрос :).
Да, официалната история си затваря очите за артефактите. Не зная защо, вероятно за да се оправдае божието сътворение на света :).
Не познавам митологията на тюрките достатъчно добре, но у Нурутдинов срещнах мита за алп Карга (Гарван), който съборил ледената стена, издигната от злите духове :). Може би почива на реална основа (в смисъла на народни предания), макар и Фархат Абдул-Хамидович да не се ползва с добро име сред историците.
Историята с врялата вода, заляла земята, е записана при чавчувените. Мога да намеря статията, ако трябва.
Праисторията е другата ми любима тема. Дали ще имам време и за нея :)?
Мога само да се надявам. Най-важни са ми българите от миналото :).
С удоволствие виждам срещу себе си още един мислещ човек.
Доволен съм :).
цитирай
10. radostinalassa - Какво не ти харесва в автохтонната теория?
23.02.2021 19:57
Давам ти думата засега.
цитирай
11. dobrodan - Много просто. Пълна е с полуистини, а най-често с абсолютни измислици.
23.02.2021 21:48
Очаквам китайците и индианците да произлизат от Тракия.
Можеш да почетеш при автохтонците. Страшна страхотия и ужасен ужас.
Там вече ходих :). Подкрепих ги с надеждата, че ще стигнем до българите. Не би.
Как ти би нарекла подобно становище?
цитирай
12. mt46 - https://www.bulgaria-is-alive.com/koreni-4.html
23.02.2021 21:53
Да, в постинга не става въпрос за Аспаруховите българи...
Темата за произхода на прабългарите е толкова сложна и объркана, че главата да те заболи! Има разни теории, хипотези... Според мен е най-правдоподобно прабългарите да са със смесен произход...
цитирай
13. dobrodan - Аспаруховите българи къде повече, къде по-малко са ясни :).
23.02.2021 22:09
Виж, българите преди тях продължават да бъдат загадка.
Напълно очевидно е и днес, че сме смесен народ. Има всякакви типажи сред нас.
Така се е случило :).
цитирай
14. radostinalassa - Очаквам китайците и индианците да произлизат от
24.02.2021 14:14
Явно и теб те боли главата. За мен всичко е ясно. Кой би изоставил този земен рай? Не и българите и не биха го оставили на някакви си тюрки. С Атила тук са дошли известно колчество тюрки, живели са няколко десетки години и са се изнесли.
Както вече писах България е планинска държава и няма никакво смесване с други раси. Няма само аз тук да мисля, а ти да си чешеш езика.
цитирай
15. blackpredator - Добродане,
24.02.2021 15:24
чел ли си туй нещо и може ли да ти е в помощ
https://www.researchgate/publication/342883694_ELEMENTY_KONSKOGO_SNARAZENIA_POST-GUNNSKOGO_VREMENI_NA_SEVERNOM_KAVKAZE_I_IH_PARALLELI_NA_OKRAINAH_STEPI

и още
преди време бях гледал филм за Алтинказган
почти не помня нищо, но беше за хуните
той Милчев пишеше за тях у блога
аз не съм у час, ама няма как на хунската инвазия,
българите да са биле само пред екрана
цитирай
16. blackpredator - https://www.researchgate.net/publication/342883694_ELEMENTY_KONSKOGO_SNARAZENIA_POST-GUNNSKOGO_VREMENI_NA_SEVERNOM_KAVKAZE_I_IH_PARALLELI_NA_OKRAINAH_STEPI
24.02.2021 17:40
май тъй се отваря
цитирай
17. radostinalassa - По въпроса за езика и думичките
24.02.2021 19:12
В началото е имало 3 раси. Тюрките се появяват по - късно като подраса. Белите не са били глухонеми и ест. техният език и думи са много по - стари от тези на подрасата. Ферштеест?
цитирай
18. radostinalassa - Да не стачкуваш?
24.02.2021 19:45
А и като имам предвид, че 80% от значимите открития са дело на славяни, а китайците са имитатори или купуват иновации, то няма съмнение кой от кого заимства думи и пр.
цитирай
19. dobrodan - Blackpredator, това, което виждам от този много ценен материал,
24.02.2021 19:50
е възможността да правиш повечко орнаментика, когато живееш по на юг :).
Ако съм разбрал правилно, готите са живеели по Източното и Северното Черноморие, Приднепровието, Нижни Кубан?
Значи вярно съм се ориентирал:
"Прокопий от Кесария по повод на готите пише следното: "На тази страна на Меотийското Блато и вливането му в Евксинския Понт и точно на този бряг живеят от древни времена така наречените готи-тетраксити, за които преди малко говорих; значително встрани от тях са уседнали готите-визиготи, вандалите и всички останали готски племена. В предишните времена те се наричаха също скити, както всички племена, които заемаха тези места, се наричаха с общото име скити; някои от тях се назоваваха савромати, меланхлени (наметнатите в черно) или с друго някакво име".
От представените съобщения следва, че към средата на IV век на запад от Меотида са обитавали различни готски племена. Територията край Керченския пролив са заемали готите-тетраксити; встрани от тях са визиготите. По-нататък следва готското племе вандали, а също и други готски племена. Всички тези племена гърците са наричали скити. На север от утигурите са обитавали "безбройните" племена на антите.
За скитски народ е смятал готите и Йосиф Флавий, за което пише и самият Йордан: "...обаче Йордан, най-правдивият разказвач на аналите, който навсякъде съблюдава правилото на истината и разкрива произхода на нещата от самото им начало, е изпуснал, незнайно защо, казаното от нас за началото на готските племена. Като споменава само за корените им от Магога, той ни уверява, че те се наричат скити и по племе, и по име". Важно е да се подчертае, че именно Йосиф Флавий ни уверява в скитския произход на готите. Още повече, той даже указва името на народа, от който са произлезли готите - магог.
По данни от античните източници названието "готи" в възникнало във вътрешноскитска среда: "Патрикий Троян в своята история казва, че скитите на местно наречие се наричат готи". Това потвърждава, че названието "готи" не е било външно. Изнесените данни от античните автори не оставят съмнение, че готите са принадлежали към скитския, тоест към тюркскоезичния народ."

Родеем се и с хуните, и с готите. Все пак сме били различни народи :). Още повече, доста неща вече ме навеждат на мисълта, че "българството" е било не етносна принадлежност, а религия.....като религия.
Тя няма етнос и език. По-късно заимва :), както знаем добре:) от по-новата история, по чисто политически причини.
Благодаря за линка!
цитирай
20. dobrodan - Радостинке, не мога ти насмогна на коментарите?
24.02.2021 20:01
radostinalassa написа:
Явно и теб те боли главата. За мен всичко е ясно. Кой би изоставил този земен рай? Не и българите и не биха го оставили на някакви си тюрки. С Атила тук са дошли известно колчество тюрки, живели са няколко десетки години и са се изнесли.
Както вече писах България е планинска държава и няма никакво смесване с други раси. Няма само аз тук да мисля, а ти да си чешеш езика.


Идентифицираш българите само с местното население? Каквото и нашествие да се случи, част от завареното население остава да живее в земите си, ако не бъде депортирано или избито. Нашият случай не е такъв. Така че и местни балканци е имало тук, и балканджийки най-вече.
цитирай
21. dobrodan - Слушай или чети :) сега хубавичко.
24.02.2021 20:05
radostinalassa написа:
А и като имам предвид, че 80% от значимите открития са дело на славяни, а китайците са имитатори или купуват иновации, то няма съмнение кой от кого заимства думи и пр.


Питах те някой нещо за славяни да е чувал или чел преди трети век?
Земи се запри с тях? Поне за някое време, а?
Скоро ще видиш възстановка на женско облекло от волжко-българските "славяни".
Що ли си мисля, че това изобщо не са славяни?
Седи мирна още някой ден.
цитирай
22. radostinalassa - Пуснала съм пост кои са славяните
24.02.2021 20:27
Само ти не разбра и едва ли ще разбереш. Какъв тюркски, какви 5 лева. Ти си безнадежден случай. Трябва ти ваксина, която да кодира производството на мозъчни клетки, които да те свържат с.... Това е много сложно за някои.
цитирай
23. dobrodan - Радостинке, не си само ти една на света, която мисли,
24.02.2021 20:55
че склавини и славяни е едно и също.
Не е. Просто по-късно склавините/склавени проговарят и славянския език.
Виж един коментар по-нагоре какво съм цитирал.
Готите-гети къде се намират, а?
А-а-аааазовско море......
Коги?
От древни времена.
Какви славяни я патят Делова и всите "ак-тракалиби" - не е ясно. Че и цялата им дружина мисли, че траки и славяни били един народ.
Да, ама не.
И това ще излезе някой ден.
цитирай
24. radostinalassa - По - рано не е имало...
24.02.2021 21:06
тюркско есперанто, Ковидко. Висшето образование, цигарите и Ковида не прощават на никого. Ауфидерзеен.
цитирай
25. radostinalassa - Това го е казал древен историк
24.02.2021 21:19
Ти го отхвърляш, но ти не си древен и не те признаваме. Гледай си търговията и озапти Киркорчо.
цитирай
26. dobrodan - Реши, че съм много на зор някой да ме признае ли:)?
24.02.2021 21:31
Не, не съм. Правя това, което мисля, че трябва да се направи.
Неведнъж вече съм писал, заради себе си се занимах с историята. Както виждаш, споделям всичко с който желае, напълно безплатно.
Няма капан, няма сиренце. Има само добра воля.
И огромното нежелание да ме правят на по-прост, отколкото съм. :):):)
Като искаш да вярваш - вярвай си.
Аз искам да знам.
А сега, моля, чака ме работа. Отделих ти достатъчно време днес.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: dobrodan
Категория: История
Прочетен: 397015
Постинги: 167
Коментари: 3096
Гласове: 2405
Календар
«  Август, 2022  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031