Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
11.02 13:08 - Прабългарите в евразийските степи
Автор: dobrodan Категория: История   
Прочетен: 4943 Коментари: 75 Гласове:
7

Последна промяна: 12.02 12:45

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
    Ще извадя всичко за старите българи, написано в томовете "История на татарите".
Спокойно, не сме татари :), спокойно. Има статии от различни автори, започваме със Сергей Клящорни. И така:

                                              Сергей Клящорни


                                   Прабългарите в евразийските степи

   Въпросът за първата поява на българските племена в степите на Югоизточна Европа все още остава предмет на остри дискусии. Точно толкова остро се дискутира и въпросът за етническия и племенен състав на ранните българи (според терминологията на съвременните български учени – прабългарите).

   В „Хронографа“, съставен през 354 г. в Западната Римска Империя и запазен като ръкопис от V век (предполагаемо този алманах, реконструиран от Т. Момзен, се съотнася със сборника на римския писар Филокал), сред народите, живеещи на изток и произлизащи от библейския Сим, наред със скитите и лазите са назовани и някакви vulgares. Това име обикновено се третира като леко изменена транскрипция на названието „българи“. Същият източник обаче свързва посоченото племе със зихите, или адигските етнически групи от Западен Кавказ.

   Достатъчно уверено се фиксира появата на българите в Причерноморието едва след падането на империята на Атила. През 480 г. източноримският император Зенон се обърнал към българите, живеещи вече в Причерноморието, за помощ срещу остготите. По същество това е първата фиксация на политическата значимост на българските племена в ареала на византийските геополитически интереси, а като следствие от това и в сферата на внимание на византийското дипломатическо ръководство и византийската придворна историография.

   Доста често имената на българите или на племената, влизащи в българското племенно обединение (оногури-оногондури-хайландури) се споменават в арменската историография преди всичко във връзка с набезите на тези племена над Задкавказието. Достоверността на хронологията на арменските историци е съмнителна заради нередките и несъмнено установени анахронизми в съчиненията им, както и заради по-късната им преработка. Донякъде достоверните сведения се отнасят към края на V век. Що се касае до първоначалната територия, заемана от българите, указанията в източниците са твърде неопределени, макар във всеки случай да става дума за Причерноморието. Ако съдим по сведенията от „Арменска историография“ на Ананий Ширакаци (краят на VII век), българите са обитавали някъде в Западното Предкавказие. По-късно именно този регион с център Фанагория византийските историци наричат Велика България.

   Макар признаването на генетичната връзка на българите с тюркоезичните племена да преобладава в историографията, то далеч не е безусловно. По мнението на А. П. Новоселцев „първоначално българите представлявали тюркизирани (неясно кога) угри и били едно от племената, обитаващи най-вече някъде в северната част на съвременен Казахстан и увлечени на запад в периода на хунското нашествие“ (Новоселцев, 1990 г., с. 72). Такава широко разпространена гледна точка е невярна преди всичко хронологично, тъй като българите се появяват на запад от Волга чак след краха на Хунската държава. Тя е абсолютно необоснована и етнографски, защото се опира единствено на доста съмнителните трактовки на етнонимите на българските племена.

   По-убедителна е другата концепция за ранната етническа история на българите, основана както върху комплекса от сведения в писмените източници, така и на основата на постигнатото от съвременната тюркология в областта на историята на тюркските езици. Ключова роля в това има източноримската (византийската) историография и в частност Приск Панийски, историк, прославил се с отчета за мисията си в лагера на Атила. В друг негов исторически труд, от който са запазени само фрагменти, се разказва (фрагмент 30), че около 463 г. някъде от дълбините на Азия в Причерноморието нахлули някакви неизвестни дотогава племена. Приск посочва названията им: огури, сарагури и оногури.

   По-нататък следва описание на верига от сблъсъци и войни, толкова типични за историята на номадите в Евразия през най-различни епохи. Подобни „верижни реакции“ винаги са завършвали с появата в степите на Югоизточна Европа, понякога и много по-далеч на запад, на поредната вълна степни завоеватели. Според Приск огурите прогонили от земите им живеещите на изток сабири, а те на свой ред прогонили аварите. Всички те в установена последователност се появили край границите на Византия или на отвъдморските й теми. Цялото това придвижване на степните народи на запад започнало оттам, че ги нападнал някакъв неизвестен народ, живеещ на брега на Океана, или в представите на античния свят, накрай света. Този неизвестен народ, живеещ в страната на морските мъгли, внезапно станал жертва на грифоните, ядящи хора, и трябвало да напусне страната си.

   Като изключим идващия от Херодот и много популярен в античната и византийската традиции мотив за грифоните, използван явно за да обясни необяснимото, у Приск се говори за напълно реални исторически събития. Всички те се потвърждават от по-късните източници – византийски, арменски, сирийски. Най-голям интерес представляват в тази връзка съобщенията от китайските историци относно събитията, случили се през V век някъде далеч на запад, в степите на Западното море. До Китай достигнал само глух отзвук от тия събития.

   В самото начало на V век в Централна Азия край северните граници на китайската държава Тоба Вей се създала могъщата номадска държава на жуан-жуаните. Под постоянния военен натиск на държавата Вей каганът на жуан-жуаните Шелун стоварил мощни удари върху съседите си, живеещи на запад и северозападно от жуаните. Тези негови съседи били племената гаоцзюй (уйгурите). Китайското им название се превежда като „високите талиги“. Гаоцзюй били само част от огромния степен масив от тюркоезичнио степни племена, наричани в китайските източници с чуждата за китайския език дума „теле“. Тази дума, реконструирана според китайската й транскрипция, е транскрибираният с китайски йероглифи тюрко-монголски термин „тегрег“ (талига, впряг). Очевидно тя е попаднала при китайците от съседите им „теле“, които не влизали в състава на тази степна конфедерация, макар и да принадлежали към тюрко-монголския свят. По-късно, през VI – VIII век след появата на първите писмени текстове на тюркски език, създателите на тези текстове за пръв път писмено засвидетелстват самоназванията на племената, които китайците наричали не с името, а с прозвището „теле“. Това самоназвание се оказало името „огуз“, произлизащо според древнотюркските (древноогузки) легенди от името на героя-епоним (праотец) Огуз-каган. По-архаичната форма на името „огуз“ е „огур“. В този си вид името е съществувало в особена група на древнотюркските езици, чийто наследник се явява съвременният чувашки език.

   През IV - V век огромният пласт от тюркоезични огузки племена "теле", заемащи територията от Централна Монголия до Северен Казахстан, нямал никаква политическа общност и бил разделен на многобройни групировки, често враждуващи една с друга. Във всеки случай, след триста години в надписите на уйгурския Бьогю-каган (уйгурите били част от огурското племенно съобщество) авторът, като си припомня тези древни за него времена, споделя: "Този мой народ подхващал много междуособни разпри и дрязги". (Тесинският надпис, ред 10 по Клящорни, 1983 г., стр. 88). Възникването на могъщия Жуан-жуански каганат и неудържимата му експанзия на запад в началото на V век оказали решаващио влияние над неустойчивия баланс на номадския свят от евразийските степи. Западната групировка на огурите напуснала казашко-джунгарските простори и преминала Волга; според изнесеното от китайските историографи няколко десетки племена "теле" заминали на запад от Западното море.

   Тези събития се случили в средата на V век. Във волго-донските степи, в степните простори на Причерноморието агонизирали остатъците от великата империя на Атила. Новите пришълци - огурските племена - се оказали в политически вакуум. Това било бързо усетено отвъд чертата на стария римски лимес, в пограничните теми на Византия. През 463 г. посланиците на огурите, сарагурите и оногурите се появили в Константинопол. Три години по-късно, след като удържали победа над племената на хуните-акацири и се утвърдили в Приазовието, те, като изпълнявали условията по договора с Константинопол, извършили набег към принадлежащото на персите Задкавказие.

   В последващия период всичките три племена - огури, сарагури (сар огур, "бели огури"), оногури (он огур, десет огурски племена) рядко действали съвместно и влизали в различни политически коалиции. Точно по това време от няколко огузки групировки с решаващата роля на оногурските племена някъде в Приазовието или по Западен Кавказ възникнал племенният съюз на българите. Самото им наименование (буквално "Метежниците", "Отцепилите се") показва, че установяването на този нов съюз се явява следствие от разпада или разделянето на по-ранно обединение на огурските племена. В продължение на няколко десетки години българите били заплаха за околните страни. Ако в битката край Сирмиум в 480 г. българите спасили Византия от страшното нашествие на остготите, то в следващите времена те самите представлявали немалка опасност за империята. През 493-та, 499-та и 502-ра г. българите отново и отново опустошавали Илирия, Мьозия и Тракия. През 514 г. те подкрепили метежния византийски император Виталиан, придвижил се към Константинопол от бреговете на Дон.

   През втората половина на VI век българите попадат под аварско владичество. Аварите били новите завоеватели на степите в Югоизточна Европа. Ситуацията в Причерноморието обаче започнала да се променя към края на VI век след появата на тюрките, които нанесли на аварите поредица съкрушителни поражения. Аварите били рязко отслабени и само междуособната война в Тюркския каганат и дипломатическите игри на Византия с тюрко-аварските вражди позволили на аварите да удържат властта в Предкавказието. Скоро оформилият се съюз на аварите с Иран, насочен срещу Византия, накарал Константинопол да окаже решителна поддръжка на огуро-българските племена от Прикубанието, враждуващи с аварите. Пред император Ираклий възникнал изключително удобен случай. В Константинопол прекарвал младежките си години племенникът на Органа, вожда на българите, Кубрат, който приел там през 619 г. светото кръщение. Двамата с Ираклий били приятели от деца. В продължение на много години Ираклий водел политика на съюз с тези степни владетели, които били готови да воюват срещу Иран и съюзниците му. Още през 627-628 г. под стените на Тбилиси, обсаден от тюрко-хазарските войски, той положил корона на главата на управляващия западните тюрки Тон-ябгу каган и му обещал за жена дъщеря си, принцеса Евдокия, ако продължи войната с Иран. Своята подкрепа Ираклий дал и на Кубрат.

   Под водачеството на Кубрат аварското могъщество в Причерноморието било съкрушено от българите в 635-та година. Възникнала нова държава - Велика България със столица Фанагория, Първата Българска държава, която обаче просъществувала само до кончината на своя основател (предполагаемо 660 г.). Петимата синове на Кубрат поделили помежду си българските племена и българските земи в Предкавказието и Приазовието. След като се разделили, те не могли да удържат натиска на хазарите. Голяма част от българите, отдавна преминала към уседнал и полууседнал начин на живот, се подчинила на хазарите и съставила най-значителната група от население в Хазарския каганат. Тези, които запазили традициите на номадския бит, заминали на запад и на север. Най-познато от тях е племето на Аспарух, създал Първото Българско царство на Дунава (679 г.), признато скоро и от Византия (681 г.).


image

image


image

 
Гласувай:
8
11. morskipesni - не се хабете,
11.02 14:42
след 2050 е малко вероятно да има и 1 българин.
цитирай
2. fun1001 - ..и докъде ,я докарахме..
11.02 14:56

..Живота / и историята ,в частност,са Колело @

...а дали имаме Космически,азиатски, или Китайски,
или,Произход от Африка..? или Фаетон...

това, променя ли нещо?
Панта Рей, Промяната, е най, най трайното нещо на Света!

за 'нашият' език,очаквам, малко повече, и за Групата на Огурските езици..

https://www.wikiwand/bg/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8

цитирай
3. radostinalassa - Скоро ще остане само България
11.02 17:58
Като се имат предвид прогнозните карти на заливането на Румъния и на север от нея. Германия освен залимането най - напред ще стане една емигрантска страна. Меркел си свърши хработата.
цитирай
4. radostinalassa - Къде ми е комента?
11.02 19:16
Бъгнал се е ? този номер се изтърка.
цитирай
5. dobrodan - Морски, все някой трябва да се "похаби"
11.02 19:18
на тая земя, винаги е така. Може пък и да оцелеем, няма как да знаем отсега?
цитирай
6. dobrodan - Юли, едва ли някога ще бъде възстановен
11.02 19:28
огурският език. Антоанета Делева-Гранберг е хвърлила доста труд по въпроса. Унгарците и турците също няма да го оставят съвсем без отговор.
Мисля, че е бил "чокащ", поне в единия от диалектите си. Предполагам, че е липсвал афиксът за множествено число "лар".
Извън възможностите ми е да възстановя този език. Мога да извадя влиянието му върху днешния български език и да направя съпоставка и с другите славянски езици, но донякъде. Работата е за професионални езиковеди, които да са склонни да разгледат индоевропейските днешни езици като наследници на пратюркския език, обратното вече се прави от над сто години. Резултатът от тия "изследвания" кара тюрколозите да се подсмиват, както отбелязва Кльосов в една от статиите си (аз също се усмихвам, макар и едва навлязъл в материята).
Европа, нали? Топонимът е тюркоезичен, отлично изведен.
цитирай
7. dobrodan - Радостина, дори и да остане името на държавата,
11.02 19:38
етническият състав се подменя все повече и повече.
Споделял съм, че някой ден Русия ще превземе Европа. Първо обаче континентът ще легне под исляма (турски или арабски, все тая).
Така ще се сбъдне извечната еврейска мечта за велики Израел (ьiс-ара-ель).
Централният черен народ... избран от шуренайка ми да управлява обетованата земя..... или всички нас.
Дълга тема.
цитирай
8. dobrodan - Както понякога съм споменавал,
11.02 19:55
radostinalassa написа:
Бъгнал се е ? този номер се изтърка.


някои работим, за да си изкараме хляба. Не мога постоянно да следя блога, нали разбираш? :)
цитирай
9. radostinalassa - 7. dobrodan
11.02 20:13
Наша работа е да спрем подмяната на етническия състав. Турците тук са етнически българи. А половината от по - белиге римляни отдавна живеят в Европа. така, че не се коси. Скоро ще дотърчат обратно. Да не говорим за любимия ти Ковид.
цитирай
10. radostinalassa - Сменяш темата
11.02 20:13
dobrodan написа:
radostinalassa написа:
Бъгнал се е ? този номер се изтърка.


някои работим, за да си изкараме хляба. Не мога постоянно да следя блога, нали разбираш? :)

цитирай
11. dobrodan - Не, не сменям темата, а ти отговарям защо
11.02 20:21
не одобрявам коментарите на милисекундата.
Работата също ми е важна, от нея се храня. Нали така?
цитирай
12. dobrodan - За да спрем подмяната, трябва българката да ражда поне
11.02 20:24
radostinalassa написа:
Наша работа е да спрем подмяната на етническия състав. Турците тук са етнически българи. А половината от по - белиге римляни отдавна живеят в Европа. така, че не се коси. Скоро ще дотърчат обратно. Да не говорим за любимия ти Ковид.


по четири деца. Кой ще ги прави и кой ще ги отглежда?
Много си се стреснала от Ковид. Жените биват засегнати значително по-рядко, а може вече да си го изкарала, без да знаеш.
Да, третата вълна дойде. Няма и да е последна.
цитирай
13. radostinalassa - И какво толкова работиш?
11.02 20:46
Логиката ти ми е странна. Продаваш на краставичар краставици.
цитирай
14. dobrodan - Работа като работа.
11.02 20:58
Търговски работник. Не продавам краставици, но, казано образно, съм успявал и "на краставичар краставици да продам".
Няма рубли, няма лири. :):):)
За тоя ми труд никой нищо не ми плаща, нито ще ми плати.
Вече съм го писал това. Дали ми вярваш или не абсолютно не ме е грижа.
цитирай
15. radostinalassa - Що се отнася до точните науки...
11.02 21:06
нищо не можеш да ми продадеш. Не се хаби.
цитирай
16. dobrodan - Пропускаш нещо съществено.
11.02 21:11
Не продавам знания, а ги подарявам.
Дали ще ги ползваш не е моя работа.
Като не ги ползваш, ще продължаваш да пускаш безсмислици.
цитирай
17. eva666 - сякаш...спим заедноо )Р)...като Меч си!!
11.02 22:46
dobrodan написа:
етническият състав се подменя все повече и повече.
Споделял съм, че някой ден Русия ще превземе Европа. Първо обаче континентът ще легне под исляма (турски или арабски, все тая).
Така ще се сбъдне извечната еврейска мечта за велики Израел (ьiс-ара-ель).
Централният черен народ... избран от шуренайка ми да управлява обетованата земя..... или всички нас.
Дълга тема.

цитирай
18. eva666 - аа,мноогооо бързааш! след мен,моля.АЗ съм Гл Санитарка...
11.02 22:52
radostinalassa написа:
Логиката ти ми е странна. Продаваш на краставичар краставици.АЗ съм Гл Санитарка,и Аз раздавам Краставиците ))
и казва се П-вом,добра вечер)
цитирай
19. bojil - Откъде Клещарин да знае за мене н...
12.02 00:22
Откъде Клещарин да знае за мене неща,които аз не ги знам- той да не е баба Вангя?
цитирай
20. dobrodan - За теб баба Вангя е исторически достоверен
12.02 09:22
източник ли?
Има достатъчно хора, които ровят и намират. Не винаги точно това, което им трябва :) и по това се различават честните учени от сложносъчинените.
В началото бе тезата. След нея идва хипотезата. След нея следват доказателствата.
цитирай
21. fun1001 - радосстина, ти затлачваш винаги осн Тема/ а защо ли?) готви се, наред си утре..
12.02 11:42
radostinalassa написа:
Наша работа е да спрем подмяната на етническия състав. Турците тук са етнически българи. А половината от по - белиге римляни отдавна живеят в Европа. така, че не се коси. Скоро ще дотърчат обратно. Да не говорим за любимия ти Ковид.

цитирай
22. fun1001 - ...за баба ванга, идва ред, пак да попиша )) божилее, и ти ли, бруте)
12.02 11:44
bojil написа:
Откъде Клещарин да знае за мене неща,които аз не ги знам- той да не е баба Вангя?

цитирай
23. kossef - И като започваме със Сергей Клящорни...
12.02 12:36
И като "....започваме със Сергей Клящорни:..." стигаме до: " Споделял съм, че някой ден Русия ще превземе Европа." - като пророчество / не от ВангЯ/, а от изследователя на славЯнобъйлгарската Славноболгарская история... Добре дошъйл, братушка, с нетьiрпением ожидаю следущуе /твое/ пророчество из России... И особено "трудовете" ти по А-теизъм. Будь живьiм!...
цитирай
24. dobrodan - Здравей, Косев,
12.02 13:00
пророци при мене няма и аз самият не се смятам ни най-малко за такъв.
Наблегнал съм преди всичко друго на българския компонент в историята ни.
Славяните ще почакат.
Трудове по атеизъм да пишат тия, на които бог им представлява някакъв интерес.....изобщо. Това, че мога да ги напиша, не означава, че всеки път ще си губя времето. Религията отнасям единствено към първопричините за промените в човешката история......в нашия случай резултатът е трагичен, доказуемо.
Пророците са следвали инструкции (съзнателно или не). Аз следвам логиката и на основата на заключенията си изказвам предположения.
Та, вкратце, пророците са по други блогове :):):).
Бъди здрав :).
цитирай
25. kossef - " Славяните ще почакат.", ли?...
12.02 13:19
... не означава, че всеки път ще си губя времето."- като те цитирам, не си губи времето. За славяните /измислени/... Всъщност, би било интересно за тукашните руси филии... и ще понатрупаш, да, доста сърцати приятели славянобъйлгари...
цитирай
26. dobrodan - Не, славяните не са измислен народ.
12.02 13:42
Наричани са Слави, Словени. Обърквани са със склавите и оттам цялата им история не е на мястото си.
Дроздов е описал какво се е случило. Няма причина да мисля, че не е прав.
Русофилите са българофоби. Интересно, точно те най-малко са склонни да прочетат нещо различно от тяхната истина :).
Може би просто не обичат някой да им докаже, че не са прави?
Човешка черта.
цитирай
27. kossef - 26. dobrodan: Човешка черта.
12.02 14:30
Да разбирам ли за човешка черта и смело възгласения лозунг: "Русофилите са българофоби." /цитирам те/ върху фундамента от логическото ти (а)пророчество: "...че някой ден Русия ще превземе Европа."?... Да, 'овешка черта е да ръсиш противопоставящи се "логически" изводи, без да ги осъзнаваш. Типично за копипействащите ерудити - папагали на източнороссийска история... Човешките /с главно Ч/ черти са други. Дядо Господ /ни/ ги изговаря в Слово и незримо вдъхва да оживеят в нас /да се проявяват/ с Духа си - живототворящия.
цитирай
28. blackpredator - имам мнение
12.02 16:06
е, на лаик, което по-късно вероятно ще споделя
засега, според моето разбиране,
vulgares не е етнически синоним
по-скоро не българи, а "варвари"
цитирай
29. radostinalassa - Темата не е дълга
12.02 16:24
Русия вече е превзела двета с новите си оръжия. И пуснаха пандемията. С ваксините и Ковида ще се отървем от доста смесеняци, бъди сигурен. Пророчеството е , че накрая ще остане само русия. А според любимия ти Левашов това не означава Русия като държава, а тези места , където те живеят. А те са наши потомци и затова и ние влизаме в това число. За емигрантите не мисля.
цитирай
30. dobrodan - Косев, по божиите въпроси
12.02 16:33
не мога да ти бъда полезен.
Отделно източноросийската история не ме вълнува твърде.
Каквото трябваше да се прочете, го прочетох и го преведох.
Копи-пейст не ми е стихията, не използвам машинен превод. При нужда коментирам.
Надявам се да съм бил по-ясен?
цитирай
31. dobrodan - Blackpredator, изглежда vulgares и uulgares
12.02 16:57
не означават точно "българин". Мисля, че има един уточняващ пасаж, ще погледна в кой том и коя статия ще излезе.
цитирай
32. dobrodan - Радостина, аз с пророците
12.02 17:00
не се съобразявам. Имам глава на раменете си, виждам и разглеждам възможните варианти.
Подобен развой на събитията съм предвидил много преди да си направя блог.
Ще се радвам това да не се случи, никога!
цитирай
33. blackpredator - Добродане,
12.02 17:49
от моя етаж съзирам у почти всички исторически
писания у блога, страхотно изнасилване
на ономастиката и сродните й
нещо от рода Тангра-Тонгра-Тонга
българите са полинезийци!
такива органолептични гурме анализи,
ме карат да се смея
разбира се, историята не е хирургия,
но сепак ахеологията й е скалпела
другото - хомеопатия..
цитирай
34. dobrodan - Ще има и археология :) тоя път,
12.02 18:04
даже много. В следващата статия има толкова схеми и рисунки на находки, че не знам как ще се оправям :). Каквото намеря, ще го представя. За всички ни :).
Лингвистиката обаче няма как да подведе. Всяко друго нещо можеш да изкараш за всякакво друго нещо :), но не и езикът. Затова се опирам най-вече на него.
цитирай
35. radostinalassa - Педантичен си, подреден
12.02 18:20
Като хванеш една книга и ни я натрисаш цялата . И не мислиш дали всичко е вярно или не.
цитирай
36. dobrodan - Радостина, нито една книга на този свят не е изцяло истинна и достоверна.
12.02 21:00
Това не означава, че всичко в нея е лъжа.
Затова сравняваме, съпоставяме и пресяваме. Ако трябва, по няколко пъти.
Например Дроздов смята, че Котраг не е отишъл до Волга, а е останал в Приднепровието. Археологичните данни обаче показват друго.
Всички историци днес смятат, че сакалибите на ибн-Фадлан са славяните.
Аз смятам, че този път Дроздов е прав. От славяни до ас-сакалиба не може да стане завъртане в езиците. Нито от словените. Това сто процента е бил друг народ, чийто бит и археологични находки приписват на славяните.
Не са намерени във Волжка България или поне не видях типичните украшения за глава на славянките, така и не знам как се нарича тая диадема.
Ако мислиш, че се шегувам и ви дразня понякога :), защото си нямам друга работа....
Странното е, че така и никой не се нае да помогне.
Е, ще се опитам сам, пък докъдето стигна.
цитирай
37. dobrodan - Хм, я мъничко арамейски.......
12.02 22:51
Мене, мене текел упарсин.
Мине, мине, тегелəй (йой) уп арсын.
Аз, аз затварям кръга (тегела) на купа (множеството) мъже.
Много странен тоя арамейски език?
Думите са налични в башкирски, татарски и други тюркски езици........
Дори съвпадат относително добре в "арамейския" превод.
КОЙ ЛЪЖЕ В КРАЙНА СМЕТКА?!
Мина, мина и полвина; стига бе?
Ще видим.
цитирай
38. kirk - Взимам отношенвие само по повод сведенията и мненията
13.02 01:34
Взимам отношенвие само по повод сведенията и мненията на dobrodan, засягащи арменската историография. Няма регистрирани набези на прабългари в Закавказието. Сведенията са основно от два източника - единият е географски, на псевдо-Анания Ширагаци, а другият е от "История на арменците" от Мовсес Хоренаци. В нигто един от двата източника не се споменават "оногури-оногондури-хайландури". Хайландури аз му съобщих като синоним на ванандци, но никой не знае какво означава този термин и има ли нещо общо с прабългарите. Нито dobrodanр нито който и да било чужд учен може да дава квалификации за достоверността на арменската историография, която е писана от арменци за арменци. Ако има интерес бих могъл да ви обясня какви са принципите на тази наша ранна литература, която е образец за всички, а не е пропагандистки лъжи като публицистично-епистоларното произведение на Паисий, което е 13 века по-късно!!!!! Не е вярно, че "византийските историци наричат Велика България" която и да било територия. Касае се за грешен прочит на един единствен историк, който съобщава за "обширната стара" прародина на прабългарите. На тази лъжа може да си повярват само ненормални бълг. нацита-аграрфашистчета!!! Византийците ще седнат да величаят паразитите, които десетилетия се хранят от кръвта им и са им обсебили територията на Балканите, ха-ха, вЕрвайте си!!!
цитирай
39. dobrodan - Крикоре, тя статията не е от мен писана :),
13.02 08:51
както виждаш.
Нямам нищо против арменската историография, не я познавам всъщност.
Какво сега, да махам всички пасажи, където се споменават арменци ли ;)?
Това е написал Клящорни, това съм превел.
Благодаря за уточнението, но сигурен ли си, че авторът си смуче от пръстите тия сведения?
Все пак томовете са академично издание, дори и да е на Татарстан.

АКАДЕМИЯ НАУК ТАТАРСТАНА
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ им. Ш.МАРДЖАНИ

Точно тия люде не мога да ги упрекна в българизъм, както ти си сметнал.
Публикациите са правени преди доста време, шейсетте години на миналия век.
Да не се е променила нещо науката оттогава....
цитирай
40. kirk - Клящорни няма публикации по арменология
13.02 14:51
Клящорни няма публикации по арменология, нито по българистика и не ги е преподавал като мен в някой западен университет, така че проблемът си е твой на кого ще повярваш. Да вземем началото на пасажа "Доста често имената на българите или на племената, влизащи в българското племенно обединение (оногури-оногондури-хайландури) се споменават в арменската историография преди всичко във връзка с набезите на тези племена над Задкавказието." Искате ли наистина да ги преброим??? Два пъти!!! За никакви набези на българите над Задкавказието аз не знам, нито има такива сведения в арменските извори. Самите арменци нямат никаква работа "над Задкавказието" по простата причина, че обитават "Подкавказието" и цяла Мала АЗия. В географския източник, който споменах е указано, че в страната на аланите имало смутове и оттам се отделили 4 прабългарски племена и се преселили в Армения с разрешението на арменските владетели. Посочени са поименно и от контекста става ясно, че дори все още не са едно общо консолидирано племенно обединение!!! Няма да правя цялостен подробен анализ, но посоченвото дотук е достатъчно за всеки - да си направи сам изводите! В едно изречение минимум четири грешки!!!
цитирай
41. dobrodan - Да, два пъти не е доста често,
13.02 16:17
но си помислих, че изобщо не са споменати българи при вас.
Като изключим "величаенето" на българите, излиза, че все пак наистина сме били в Западен Кавказ. Има и други източници, които преди това локализират българите значително по на север и това към трети век. Пък кой кого е нападал не ми е основна цел да изтъквам :).
Нали така?
Киркоре, нямам нищо против корекциите, нито към твоите, нито към тези на останалите участници. Така научавам още повече.
Моля обаче да приемеш, че преводите не изразяват лично мое отношение и не превеждам само местата с българско величие :):):).
Това гласят текстовете и това пускам. Не бих си позволил да внасям корекции.
Казано иначе, точно мен няма защо да набеждаваш в едно или друго.
Можеш спокойно да напишеш "Клящорни не е прав за това и това, защото....." и т. н.
Все пак в случая издирвам не точно арменската история и не й давам оценка.
Сега успокои ли се :)?
цитирай
42. mt46 - http://www.valeristica.ihist.bas.bg/texts/EurasianWorld.pdf
13.02 22:57
"Не само етнонимът обаче, но и династичният род на тюрките, Ashih-na, изглежда е бил с ирански произход и това би обяснило
възприемането на иранско название за оглавяваното от него племе. Chou
shu („История на [северните] Чжоу“, 557-581) смята тюрките за откъснал
се клон на Hsiung-nu, спадащ към клана A-shih-na (A-ši-na), а според Sui
shu („История на династията Суи“, 581-619) тюркските предци от племето
A-shih-na са живеели в P‟ing-lian (провинция Кансу), откъдето след
нанесеното в 439 г. от китайците поражение на хунския клан Chü-ch‟ü (Čüč‟ü) са били избягали при жуан-жуаните в Алтай."
...
"Предполагаемият смесен сакско-алтайски или евентуално усуноалтайски произход на тюрк[ют]ите се отразява в техния бит, религия,
социална структура, запазена терминология и дори във външния им вид,
в който монголоидният расов тип (особено в западната им поселищна
област) съвсем не е бил така преобладаващ, както си го представят някои
български автори."
цитирай
43. dobrodan - Изобщо не изключвам влияние в езиците,
13.02 23:00
както и етносно преливане.
Все пак обаче едно нещо не мога да си го обясня: околните на иранците народи, както и самите иранци, не са светли като народ.
Има едно изследване, че по женска линия гените ни са проследими до Индия безпроблемно.
Предполагам, че това са гените на индоиранските народи въобще по женска линия.
Имам едно впечатление, че точно в Иран се срещат праезиците, старият хинди и старият тюркски език.
Как може в един Кавказ да има десетки езици....
Фенотипно също сме изключително разнообразни.
цитирай
44. mt46 - Поздрав!
13.02 23:01
"И ако самите тюрки още при първата си поява, а и по-късно в хода на
разселванията на запад са включвали в своя състав различни неалтайски
елементи, то какво остава за предхождащите ги конни народи, които през
ираноезичната Средна Азия се придвижили към Европа? Някои съвременни тюрколози са склонни да приемат, че огурите например в етническо
отношение нямали нищо общо с тюрките, а заедно със сарагури, уногури,
кутригури и утигури са спадали към сарматските (алански) племена на
Европа.
206 Всичко това по аналогия поставя въпроса и за етногенезиса на
древните българи, където според пристрастията се откриват следи на найразлични влияния – от Китай и хуно-тюркския свят през иранските степни
племена и тохарите до еламо-дравидите и предноазиатските култури.
Стремежът този проблем да бъде решен еднозначно, без отчитане на
обстоятелството, че формирането на всеки един народ представлява не
еднократен акт, а продължителен еволюционен процес, в хода на който
перманентно се стига до качествено нови състояния, е може би една от
основните причини за липсата на задоволителeн резултат. Съществуват
три основни направления в търсене на българската предистория: 1/
традиционно в рамките на урало-алтайския (в частност тюркския)
етнолингвистичен ареал; 2/ нетрадиционно, отнасящо българите към
индоевропейския и по-специално иранския етнолингвистичен ареал с
колебания между северозападните и североизточните ирански полоси; и
накрая 3/ „сензационно“, визиращо като отправна точка древните човешки
култури с техните непознати предци..." /"Евразийският свят до появата на тюрките"/
цитирай
45. mt46 - http://www.valeristica.ihist.bas.bg/texts/EurasianWorld.pdf
13.02 23:04
" Ето защо и отнасянето на древните българи към общността на саки, усуни или
тохари, без да се отчитат процесите на етническата интерференция в
някогашните племенни обединения, е само заместване на едно неизвестно
с друго, но не и дефинитивно решение на проблема за българския генезис.
По същия начин и приликите на отделни думи от съвременните памирски
и кавказки езици с български слова могат да бъдат насока, но не и
доказателство, защото не са взети под внимание особеностите на езиковия
развой, на историческата фонетика и морфология на съпоставяните
идиоми. Възможно е подобни сходства да произлизат от някакъв общ език
(напр. сакски, сарматски, алански), еднакво повлиял както на [пра]българския, така също на талишки, мунджански и отделни говори в Кавказ, а
освен това и на словното богатство в славянските езици, показващи близост до северозападните ирански идиоми, включително до балучи, където
„брат“ е brāt, а не berādär (или brother, Bruder), „жена“ е žen, а не zan (или
wife, Frau) и т. н. Затова е и трудно да се определи въз основа само на
външна съпоставка, дали приблизително еднаквите по звучене и семантика
слова от такива съвременни идиоми могат да бъдат белег за общ произход
на техните носители, или за общо спрямо тях чуждо езиково влияние. " /Валери Стоянов/
цитирай
46. dobrodan - От моя гледна точка т. нар. аглутинативни езици
13.02 23:32
следва да са значително по-стари от флективните.
Просто с натрупването на коренови съставящи в един момент думата става цяло изречение :) и следва да бъдат посъкратени основни гласни, понякога и съгласни звуци.
Основните значения на морфемите понякога също се запазват, макар и не винаги и не само в оригиналния им смисъл.
В тоя ред на мисли едва ли е случайно наличието на едни и същи думи (или съставящи ги морфеми) например в санскрита и тюркските езици. Изтеглих си речник на санскрит и дори на пръв поглед може да се проследи определена близост не само с другите европейски езици (особено славянските), но и с езици от другото семейство.
Езикът, както не само аз забелязвам, се предава по-лесно от майката на детето.
Това за ираноезичност на скитите-сармати по-скоро не е вярно. Възможно, а и твърде вероятно е взаимно заемане на думи и не само на думи от единия език в другия.
Вземаме думата за кон в ирански език и намираме "аспа". Вземаме думата за добре въоръжен войник и намираме "алпар".
Добре. Какво има срещу тях в другия език? Ас-бар. Или "могъщ, силен, здрав Ас". Който предполагаемо е яздел и кон :).
Алпар - почти рицар. Альiп-ар - могъщият, силният мъж.
Показвам простичко механизма на преобразуване на думите от едното езиково семейство в другото.
Тия неща могат да бъдат пренебрегвани или от незнание, или нарочно. Трети вариант няма.
Аравия...араби. Ара-бай. Централните господари.
Либия. Ольi-бай. Издигнатите, почтените и т. н.
Или, както преди години гледах една поредица за културите, оказа се, че шумерските текстове могат да бъдат прочетени и през акадски език, независимо, че са от различни езикови семейства.
С удоволствие бих предложил на нашите учени да поработят заедно с тюрколозите.
Както и да го погледна, двете човешки популации имат общ прародител, чийто език не е бил ирански :).
По Дроздов аланите са определено тюркоезичен народ. Показал е и аргументи.
Думите "ален", "альiй" са уж славянски? Не :).
"По-рано показахме съобщението от Адам Бременски, че в древността някъде в района на Източна Прибалтика е обитавало племето на тюркоезичните алани или албани със самоназвание "виси" или "визи".
"Разбираме, че титлата "каган" е била доста разпространена сред древноевропейските тюркоезични народи. Тя е фиксирана също и при аланите в Северен Кавказ. През 1972 г. в Нижне-Архизкото градище в Карачаево-Черкесия беше намерен надгробен камък с тюркоезични рунически надпис. Предполагаемо е отнесен към XVIII век. След разшифроването на руните се показа текст със следното съдържание:
Ытакъ алп ышаны. Токъа.
Кенти Инчи алан къакъан… Токъа
Превод:
Надгробен камък (балбал)
на богатира Итак (Итаксис). Изпълни обреда.
Той беше каган на Зеленчукските алани... Изпълни обреда.
Спокойствие (Покой, Мир на праха му). ".
И така нататък.
цитирай
47. radostinalassa - Както и да го погледна, двете човешки популации имат общ прародител, чийто език не е бил ирански
15.02 15:35
Има един род човек с 4 или 3 вида. Това е основната ти грешка, която се дължи на непознаване на расологията.
цитирай
48. dobrodan - Крикоре, сори, обаче
16.02 20:33
така оформен коментар няма как да го пусна. Сам знаеш защо, нали така?
Относно това, което писах за Версай, Бер-сала и Преслав - запознай се с Дроздов, Юрий Николаевич.
Има да се чудиш какво става :).
Нали си учен и професор? Още ли не си го прочел?
:):):):):)
цитирай
49. kirk - Изказах се относно безпросветното
17.02 01:07
Изказах се относно безпросветното невежество на текезесарите, които искат да сравняват идиоми, просто защото не знаят какво означава този термин и нямат понятие... Независимо от имената, евентуално научни титли и звания... Във всеки случай мога само да ти препоръчав да не сравняваш даките с дакота... Липсва ти елементарна или още наричана формална логика. За теб щом на табакерата е изрисувана луна, значи Луната е джоба ти! Период!
цитирай
50. dobrodan - Стремя се да поднасям нещата в опростен вид, когато е възможно.
17.02 14:28
И двамата знаем, че даки и дакоти не е едно и също :).
Като ти писах за французите - франките и даните, също и други племена - нямат френския днешен език, както и латински - за роден.
цитирай
51. kirk - Отказвам да анализирам твоите
17.02 17:20
Отказвам да анализирам твоите зашеметяващи умозаключение, но франките и даните (датчаните?) са германски пелемена и е естествено да нямат днешния френски език, каквото и да означава това. Просто ти не само не можеш да анализираш научно, но и не се изказваш литературно, книжовно... Да не говорим за световнонеизвестният компаративист на идиоми Валери Стоянов и mt46. Много бих се изненадал, ако има някой, който да разбира какво плямпате!!!
цитирай
52. dobrodan - Кърк, нито франките, нито даните са германски племена.
17.02 21:22
В смисъла, който влагаш, немски език тръгва от Дойч (Deutsch) племената.
И франки, и датчани (практически цяла Скандинавия) са говорели тюркски език, какъвто и диалект да е имал.
По-литературно не мога да го кажа: хващай и чети Дроздов.
От научни анализи виждаш докъде сме я докарали. Книжовен изказ щях да имам, ако ме бяха обучавали на това, да наричаш простички неща със сложни термини.
Искаш ли малко? Сема, семема, семанема :):):).
Какви глупости помня от тоя университет :). Като набуташ два-три латински термина, може и гръцки :) и ставаш ужаааасно учен :).
Не, благодаря :). Предпочитам така да се изказвам, все пак не пиша дисертация.
Нали?
Аз се учудвам на друго. Защо хората не обичат да четат неща, които според тях по презумпция :):):):) (подразбиране) не ги засягат?
Вярно е, че доста пъти не успявам да напиша точно това, което смятам, че е трябвало да се получи, мисълта изпреварва действието. Разбирам какво искаш да кажеш, изразявам се доста неясно от време на време. Полагам усилия и в тая насока.
цитирай
53. kirk - Луд по цялата глава
18.02 03:58
Луд по цялята глава си, както казва един мой внук там при вас! За германските племена виж при Тацит, а за тюркските езици е належащо да попрочетеш научни публикации, учебници и да осъзнаеш, че ги е нямало чак до появата на прабългарите в IV-V в. сл. н.е. Те хипотетично би следвало да са първите или измежду първите... Иранците нарекли Т-Иран, Туран или Не-Иран цялата останала част от света, но не само това, а и "създали" тези диваци. Те и досега си остават полухора, а ти ги считаш за носители на някаква култура и цивилизация. Пфуууу!!!
цитирай
54. dobrodan - Признавам си, че за германските племена съм чел при Дроздов, не при Тацит,
18.02 19:52
той е извадил цитати и от Тацит, и от други автори. Нещата, Кърк, са много добре описани, вижда се кой кой е, дванадесет страници им е посветил Юрий Николаевич.
Относно тюркските езици :):):). Някоя и друга хиляди години племена тюрки не са съществували, но езици, които днес бихме определили като принадлежащи към тюркската група, очевидно е имало.
Хайде, не се притеснявай, прочети превода :). После можеш да оборваш колкото си искаш.
Аз не мога.
цитирай
55. mt46 - ...
18.02 22:57
Дроздов не е нито световен капацитет, нито е надежден и правдоподобен учен. Поне според мен. Не знам защо ни натрапваш все тюрколози, сякаш те са най-големите спецове по история и по лингвистика! Аман!...
цитирай
56. kirk - Ама аз и тази публикация не съм прочел
19.02 03:26
Ама аз и тази публикация не съм прочел, защото знам какво ме очаква...!!!!! Ето сега се насилих, изнасилих и прочетох абзаца, който започва с "Макар" - цитира и коментира некой си светfвно неизвестен Иксперт Новоселцов, който спомена. че прабългарите били туркизирани угри и посочва някакво местообитаване - няккъде на север в Казхастан. Това трябва да е квинтесенцията!!! Ами замисли се малко, бе човек! Угри руснаците наричат маджарите, самите маджари стават маджари в Панония и следователно пребиваването им в Азия е период в който следва да се квалифицират като протомаджари. Езикът им е от угро-финското езиково семейство. Хайде сега да видим какво означава туркизирани - езиково, генетично, културно...??? По какво този тип позна, че са протомаджари??? Кам ги доказите??? Тюрките имат екзогенетична легенда, че останали десетина мъже само - другите от племето им били избити. Хванали чужди жени и започнали да се развъждат. Може 4-има да са били монголци, 4-ма норвежци и 2 цигани - аз не зная и не ми се гадае!!! Това са хипотези, градени върху хипотези - нищо смислено и рационално! Па даже си наливат вода един-друг у мелниците - Яла баба, да те цуне!!! А ти ги имаш за нещо като месии, пророци и н'ам кво?!
цитирай
57. dobrodan - Всеки има глава на раменете си и сам решава
19.02 10:16
ще мисли или не.
Не знам кое ви притеснява и двамата с Марин толкова много :).
Не знам всъщност и защо продължавам още да поднасям в очите на българина неудобни?! за кого всъщност?! истини......
Ако ви се чете - има къде. Ако не искате - от човек можеш да вземеш, но не можеш да му дадеш.

Крикоре, авторът опровергава Новоселцев. Чети по-внимателно.
За маджарите-уни-унгари чети Дроздов.
цитирай
58. kirk - Не, няма
19.02 11:37
Не, няма да чета...! Да приемем че прабългарите са били угри, тоест протомаджари и са роднини с ханти-манти, естонци, карелци... И кво от това??? Какъв ви е проблемът??? Според мен тия татарчета нямат един и същ произход с никой друг етнос и са долна сган от рекетьори, грабители, насилници и диваци зад които са се тътрели още по-долни навлеци от всякакви етноси... Ама - не, те носили висока цивилизация!!! Ммммм - не, нищо подобно!!! И по таз причина хич не ми пука! Вие търсете там при атлантите, лемурите, извънземните и прочее отпреди 65 млн. години, когато са изтрепали двинозаврите, ха-ха-ха... Но залитането ти към търките е абнормално!!!А ако искаш да решиш истинска научна дилема - кои са туркизирали прабългарите, когато те са по дефол първите тюрки???!!! Ето с това се хвани, а не с глупости - да етимологизуваш чужди думи като тюркизми ,но с оскъдни познания по български и никакви по тюркски !
цитирай
59. dobrodan - Кърк, с тоя си коментар показваш
19.02 20:17
едно задълбочено неразбиране на проблематиката, която се опитвам да изясня колкото мога.
Прабългарите не са тюрки. Въпрос като този не виждам смисъл да се коментира, източниците са достатъчно доказателство във времето.
Всички европейски народи носят езикови следи от езика, наречен общотюркски.
С етимологизиране на думи, останали и оцелели в индоевропейските езици са се наели хора, чиито познания относно двете езикови семейства далеч надхвърлят моите скромни изводи.
Не става да ми казваш, че няма да четеш, и да настояваш, че си прав.
Истинският учен би погледнал и от двете страни, например, и би си признал, ако е сгрешил.
Това призовавам да направят всички, които смятат, че индоевропейците са балканци и за пръв път са проговорили индоевропейския език (какъвто и да е бил той) тук и никъде другаде.
Прабългарите изобщо не са първите тюрки. Можеш да посочиш на тяхно място хуните и аварите например. Русите също :).
Кара Итил е мястото (Западна Кама), свещено за всички тюркски народи. Нито Алтай, нито Монголия, нито където и да било другаде.
Кърк, не става така. Няма да чета, обаче знам, че еди кое-си е еди какво-си.
Тия книги не ги пускам за себе си, аз нужда от превод нямам.
При положение, че съм носител на днешния български език, дали не го знам според теб?
Аз не съм авторитет в областта на тюркските езици. Обаче се опирам на изследвания на хора, владеещи такива езици включително индоевропейския славянски език.
Тях няма да ги четем, а?
И защо, ако смея да попитам?
Отговарям - от страх. Да не би да излезем тюрки?
Не. Тюрките са отделен народ. Смесена раса, с плюсовете и минусите от това в цялата им история.
Няма и защо да ти пука. Сам знаеш, че днешният ви етноним (този на арменците) пряко кореспондира с оня неиндоевропейски език (самоназванието ви също).
Така че, имай дължимото уважение към предците ни и не мисли, че ИНДОевропейците са били стопани на познатия ни свят.
Доста по-сложна е ситуацията.
Как да те накарам да четеш?
Това не го предвиждах, отказът да се чете.
Ще продължа с публикациите. Който иска - да чете. Който не иска - ако иска.
На теория всички имаме мозък в главите.
На практика.......явно не е съвсем така.
Заместваме действителното с желаното. Така не се стига далеч. Точно обратното.
Що за хора сме.........
цитирай
60. kirk - За пети или шести път ти обяснявам, че
19.02 22:35
За пети или шести път ти обяснявам, че ние нямаме етноним "арменци", така че с какво кореспондира ми е през крачола! Самоназванието ни не кореспондира с нищо освен с името на прародителя етнарха Хайк точно преди 4750 г., когато побеждава Бел от Вавилон в двубой! В Илиадата Аякс и Малкия Аякс са олицетворение на Велика и Малка Армения. Искаш да имам уважение към предците ви? Та ти не ги знаеш кои са, как да ги уважа??? Аз съм българин по майка и знам кои са предците й - македонци и българки, но българки, които са потомци на три етнически общности: славяни, прабългари и местни балканци. Не виждам защо да давам предимство на татарчетата! Те нищо добро не са донесли! Но ми е интересна мисълта, че тюркският език е съществувал преди да се пръкнат тюрките. Има нещо революционно в тая работа! Хи-хи-хи! Почти като съвременната конспиративна теория, че Земята е плоска, но всички учени и особено политиците ни лъжат, егати!!!
цитирай
61. dobrodan - Киркоре, той вашият Хайк като име кореспондира
20.02 10:10
много прилично с тюркските думи айгър и Айгир (последното е име на село в Башкортостан). Официално са го извели от тюркския корен "айда", което звучи еднакво в цял куп езици, ако не възразяваш. Хайка и хайта са производни от същия корен, че не знам кое толкова им е европейското?
Никой не те кара да даваш предимство на татарчетата :).
Относно езика :). По-горе те помолих да четеш. Учените мъже обикновено четат при конкуренцията, размърдай си професорската глава и нямам нищо против да обориш автора.
Не е писал за вас, така че не виждам какво ще загубиш.
Знанията следва да се опресняват, нали така?
цитирай
62. kirk - Виж ся, всъшщност те не са знаели изобщо да говорят
20.02 18:55
Виж ся, всъщност те не са знаели изобщо да говорят до пресичането на Кавказ през... има там една долина. Чак после като са дошли сред нас като слуги, наемници и прочее са се научили да говорят, а не само да мучат и вият - нали им знаееш мааанетата! Най-обичат да вият на месечина! Та така са усвоили и Хайк и каквото си искаш, а не обратното, защото иначме ще заклйюча, че си идиот, нали ме разбираш??? Та значи "официално" точно ти и други текезесари, а и ония от бившето СССР - совхозници не могат, нямат право и капацитет да извеждат каквъто и да е арменски корен, защото са се учили да говорят от нас!!! Има речник на арменските корени от един наш учен, който ги сравнява с 562 езика. ако те интересува ще ти го покажа на картинка в моята страница. Аннадън му??? Не се бой какво съм чел и какво ще чета - толква влакови композиции с книги съм изчел, че ти не си виждал толкова бълхи, хлебарки и мухи!!! Вж. страницзата!!!
цитирай
63. dobrodan - Крикоре, ако ще дрънкаш глупости,
20.02 19:05
купи си касетофон и сядай пред огледалото.
Светът не е започнал с арменците, няма и да завърши с тях.
При цялото ми уважение, ако не беше християнството, нямаше да си толкова претенциозен към останалите неарменци :). Народ като всички останали сте :).
Нали сте от Иранското плато? Кога избеляхте и къде?
Учели били другите да говорят, а? Как пък не?
Поуспокой се малко.
цитирай
64. kirk - Виж, де
20.02 19:23
Виж, де... Виж там и после пак сравнявай, КОМПАРАТИВИСТ или компиривист, такъв!!!
цитирай
65. dobrodan - Поне си напиши страницата?
20.02 19:28
Можеш да оставиш някой интервал, за да излезе линк.
Я виж какво намерих.
Класическият арменски няма граматичен род, нито дори и в местоименията. Номиналната инфлексия обаче запазва няколко типа стеми. Съществителното може да се мени по шест падежа – именителен, винителен, местен, родителен/дателен, аблатив, творителен.

Защо нямате родово понятие, иранецо?
цитирай
66. kirk - Само погледни, бре
20.02 19:29
Само погледни, бре - не се срамувай!!! Защото иначе тя твойта раб'та ще излезе като песента, която изпълнява Краси Радков: Що ще да е туй нящо, дето мяза на онуй нящо?!!!
цитирай
67. dobrodan - Нямам фейсбук, дай нещо сайт или копирай?
20.02 19:35
Не си падам по сурат-тефтера, никак.
цитирай
68. kirk - Вече публикацията е предпредпоследна
21.02 06:57
Вече публикацията е предпредпоследна, тоест трета отзад напред и е озаглавена "Специално за dobrodan". Значи и ти някои робати не четеш, разбирам?! Ето линка - https://www.facebook/kirkor.simonyan. Относно въпросите, които задаваш за арменския език - нещата не са толкова прости, колкото изглеждат! Руските, после съветските и днес някои постсъветски арменоведи поддържат подобни погрешни твърдения, но всъщност само защото не признават наличието на нашия западен арменски, а и от други съображения. Има напр. още един падеж, който отричат, защото като брой надхвърлят славянските падежи и това е звателен. Не съм сигурен дали староарменският трябва да бъде наричан класически, но винаги е имало остатъци от спрежение по род и всъщност контекстово винаги може да се установи за мъж или за жена или за среден род се касае! Опитите някой да ме накара да се почувствам някак ощетен в тази насока - на арменския език, никога не са завършвали добре за самия него. В ООН по времето на Фритьов Нансен са искали да приемат арменския за световно койне и да заместят есперантото. Защо ли? А съпругата на Мао е предлагала на партиен конгрес в Китай да бъде въведен този език като задължителен общокитайски, а?! Не се безпокой - имаме родово, тоест полово и сексуално понятие в граматиката. Това да ти е кахърът?! Запомни бройката на езиците с които е боравил нашичкия компаративист - 562!!!!!
цитирай
69. dobrodan - Кърк, спокойно можеш да пратиш текста на статията и няма проблем.
21.02 10:25
Не мога да си правя фейсбук (не намирам за нужно да се представям и там, нито имам време да следя кой какво е решил да пише и т. н.) само за да прочета статията ти.
Никакви грижи да го пусна като твой коментар, тъкмо ще стане и популярен.
У дома сме скарани с фейсбука :).
Нямам за цел да ощетявам арменците откъм език, бъди спокоен :).
Китаец посмъртно не може да научи арменски език, ако веднъж вече е проговорил на родния си диалект. Абсолютно нищо общо между който и да било индоевропейски език и китайските.
За есперанто - тази роля успешно изпълнява английският, дори и по времето на Фритьоф Нансен.
Разбираш, че и при най-добро желание не може да се получи.
И така: колко ви е древен езикът, Киркоре?
"Много учени смятат, че той е родствен на мъртвите фригийски, тракийски и дакийски език. От днес съществуващите езици, гръцкият изглежда най-близък до арменския, макар че последният съдържа и много заемки от персийски език, който също е индоевропейски език".
Преди да изпъчиш гърди, мога да те уверя, че има огромна вероятност даки, фриги и траки да са били тюркоезични, също като старите българи. Гърците (древните гърци) използват толкова тюркоезични конструкции, че съм се смял с дни :):):). Какви народи намериха гърците с идването си на Балканите ?
Тюркоезични, Крикоре. Като не щете да четете вие, големите учени, ние, простите хора, четем заради вас.
Да не се чудиш защо нямате понятие за род.
Какво е ставало после не е предмет на моята работа.
Хайде, копирай текста си и го пусни тука.
цитирай
70. kirk - А-а-а, НЕ!!!
21.02 11:02
А-а-а, НЕ!!! Тук темата е за прабългарите и няма да допусна да ме разхождаш из целия матрЯл на арменологията!!! Имаме си ЛС, имаме имейл адреси, личната страница във Фейса и още една която поддържам - "Арменско-български културно-информационен офис" - https://bg-bg.facebook/ArmBgKIOffice Там може на всякакви теми, дори на геникологични... С твоите умозаключения вие - простите хора, както сам казваш можете далече да отидете и даже да не се върнете. Аз се надявам един ден в БеГетото някой арменец да те осъди за тези приказки и като ти бръкнат в джоба да разбереш какво може да се говори и какво не може. Нямали сме понятие за род. Ти верно ли си толкова тъп или само се преструваш като бат Бойко?! Те и и англичаните тогава нямат!!! Айде, чао-бао!!! и запомни -564 езика, а не като теб - един и то 1/3 от целият му обем. Да не товорим, че етимологичен речник на б.к.е БАН така и не издадоха - продължават да го произвеждат на свезки!!! Нямате речник на бълг.имена, нямате почти нищо!!! От какъв източник си позволяваш да правиш съпоставки и аналогии, смешник?!
цитирай
71. dobrodan - Крикоре, препечатано от Уикипедия е.
21.02 11:14
Бегай да я редактираш.
Сега ако ще се правиш на идиот? За кое точно смяташ да ме съдят арменците бе :)?
За "тракийските езици" - справка при Дроздов и Динков.
Ще си пускаш ли статията, че имам и друга работа?
Англичаните къде ги намести за безродов език, пък гледам, знаеш английски? Местоимения ли нямат, съществителни ли нямат родови? М?
цитирай
72. kirk - Уикипедията ли ти е източник???
21.02 13:44
Уикипедията ли ти е източник??? Ха-аааааа!!! Не разбра ли, че там всеки ентусиаст може да направи тезис или отделна глава, артикъл...?! Не ни иска нито леб, нит водъ! Ние с брат ми напр. накарахме бълг. екип да поправи "Куберова България" и тя сега е само на български и пише "хипотеза", а не както преди уж факт!!! Редактирахме я - не бой се!!! Ще ти обясня защо да не ти обясня за какво ще те съдят арменците! Казваш, пишеш нямате понятие за род, а всъщност нямаме граматична категория род, което съвсем не е едно и също!!! Подтекстът е, че искаш да ни представиш за джендъри или нещо по-така изкилифинчено, а всъщност не разбираш нито от граматика нито от психология, която се занимава с понятията или психолингвистика по-точно!!! За тракийския език признавам само моя учител Дуриданов, а ти ако искаш чети етруските текстове по акад. Георгиев да видим какво ще разбереш?! Пускам ти цитат от Укипедията: "В съвременния английски език граматически род (Gender) няма. " Хайде стига толкова, а?! Глей си там татарчетата и кам го тоя техен език, че нещо се позагуби, щот много съвършен бе, ти да видиш??!!!
цитирай
73. dobrodan - За арменски език данни много не съм търсил :),
21.02 14:30
и да ти припомня, че понастоящем джендерлъка е на мода :):):), дано не го направят норма.
Сега. Английският език е пряк наследник на ония неприятните езици. Както знаеш, има силно немско и френско влияние, както и латинско. Все пак е успял да развие понятие за граматична родова категория. Къде ме прати 30 и отгоре години назад във времето :).
Ако искаш да научиш повечко за етруските текстове, има един сайт altyn-jurga, отбелязал съм линк в постинг от 23.09.2019 09:39 - Митичният етруски език...

Там има и книги. Можеш да си четеш на етруски и италиански на воля, хората са си свършили работата. Няма кога (и защо) да превеждам цяла книга.
P.S. Относно тракийския език.
Чакам да изведеш по Дуриданов топонима Тракия. Или по когото си поискаш.
Чакам да ми изведеш името на Орфей.
Може да продължиш с беси (мизи, визи и др.). После с готите-гети, шопите-сапеи.
Защо не опиташ с още един топоним - ASKETOTRYPA, при сатрите?
Що е това Дионисиев празник, Крикоре? Кой е тоя Дионис?
Ще се занимая подробно с тези неща, обещал съм. Само да ми стигне времето :( ...
цитирай
74. kirk - Дано ти стигне!
21.02 15:12
Дано ти стигне! Ще ти стискам палци - честно! Няма да извеждам нищо от нищо!!! Мързи ме, тъп съм и пенсионер! Играя на MMORPG PC игри и гледам стената в хола с 12 телевизии едновремемно. Отвереме-навреме влизам в Блог.бг за да се псуваме с хоризца като Леон Кавалетто и прочие. Имам Фондация за субсидиране на кадърни младежги и група за наблйдения на антиарменските, ксенофобски и мизантропски прояви в БеГетото, трупам си милионите и не ме мисли!!! Чакам с нетърпения да отпадне блекаута, за да мога пак да ходя на партита в Холивуд и да обикалям арменския щат Калифорния! Хич не ме мисли!!! Бъди здрав!
цитирай
75. dobrodan - Ами освен да вдигнем наздраве (виртуално)?
21.02 15:25
Няма лошо човек да си изхарчи едни пари :), няма да ги носи на оня свят :)!
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: dobrodan
Категория: История
Прочетен: 253269
Постинги: 127
Коментари: 2395
Гласове: 1454
Архив
Календар
«  Септември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930